IPS – Indoor Positioning System.
Hoe werkt het?

Door middel van het Indoor Positioning System (IPS) is X-Guard in staat om altijd en overal uw exacte binnenlocatie te bepalen op het moment dat u een alarm verstuurt.

Werking IPS

GPS bepaalt uw exacte buiten locatie door middel van satellieten. Helaas werkt GPS niet nauwkeurig genoeg op binnenlocaties en ook niet op verdiepingsniveau, daarom hebben wij een IPS in onze app ontwikkeld. IPS kan gezien worden als het equivalent van GPS, maar dan voor toepassing in gebouwen.

IPS maakt gebruik van Wifi- en Bluetooth-signalen. De X-Guard Alarm-app vangt Bluetooth-signalen op en aan de hand van deze signalen bepalen wij uw exacte binnenlocatie.

Inventarisatie

Om te bepalen hoeveel Bluetooth-bakens nodig zijn voor een goede locatiebepaling, dient u eerst te inventariseren waar en hoe gedetailleerd de locatiebepaling op een bepaalde locatie moet zijn. Elke zender kan één unieke benaming krijgen. De benaming van de locatie wordt getoond in de app.

Voorbeeld: In een gang zijn acht spreekkamers gevestigd. In de gang hangt één Bluetooth-baken. De naam van dat baken kan dan bijvoorbeeld ‘’spreekkamers’’ zijn.

Bij een alarm vanaf de gang wordt vervolgens ‘’spreekkamers’’ als locatie doorgegeven. Dit kan voldoende zijn, maar wellicht vindt u het belangrijk dat een bepaalde spreekkamer of ruimte apart als locatie in het systeem komt te staan. In dat geval is het noodzakelijk om in bepaalde deze ruimtes een Bluetooth-baken te plaatsen.

Tekeningen lezen

Als wij bepaald/ingemeten hebben waar en hoeveel Bluetooth-bakens noodzakelijk zijn, geven wij op een precieze kaart weer waar de Bluetooth bakens hangen. Dit kan ook worden gedaan met Wifi-punten. Op de tekeningen zijn de Wifi-punten aangegeven met een rode stip en de Bluetooth-bakens met een blauwe. De tekening geeft u ook een goed beeld van het (gedetailleerde) niveau van de IPS-punten.

IPS in een ambulante/extramurale setting

Het IPS-systeem werkt niet alleen in bij u bekende gebouwen, het werkt ook wanneer u onverwachts een huisbezoek moet doen. In dat geval zijn er drie mogelijke opties voor optimale beveiliging:

Optie 1
Het koppelen van de agenda’s van u en uw collega’s met X-Guard. Inzage in de agenda wordt enkel door de centralist gedaan op het moment van een alarm.

Optie 2
Uw adressenbestand wordt gekoppeld aan ons systeem. Deze adressen worden volledig anoniem opgeslagen zonder link tussen X-Guard, uw organisatie en het adres.

Optie 3
Niet alle adressen zijn vooraf bekend, soms moet ad hoc een huisbezoek plaatsvinden. Voor deze gevallen hebben wij Bezoek een adres (let op, dit is pilot-functie!) ontwikkeld. Ah

Technische informatie

De X-Guard BTLE-bakens baken gebruik van het iBeacon-protocol. Alle bakens die werken met het iBeacon-protocol kunnen door onze app worden ontvangen.

X-Guard maakt gebruik van cookies.

Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer informatie vindt je in ons privacy statement.