Agendakoppeling

Door het koppelen van een agenda(‘s) waarin afspraken worden beheert, kan X-Guard een GPS-locatie nauwkeuriger bepalen.

De agendakoppeling is een geschikte functie voor betrouwbare locatiebepaling wanneer afspraken met de bijbehorende adressen in een agenda worden bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekadressen bij ambulant werken.

Hoe kunt u een agenda koppelen?

Een agenda kan eenvoudig gekoppeld worden in de app via het menu > ‘’Wijzig instellingen’’ > ‘’Agendakoppeling’’. Wanneer de agendakoppeling wordt geactiveerd, moet er toestemming gegeven worden dat de app toegang mag hebben tot uw agenda. Vervolgens moeten de volgende stappen gevolgd worden voor het koppelen van de agenda:

  • Klik op ‘’beheer agenda’s’’
  • Selecteer de agenda(‘s) die gelezen moeten worden bij een alarm
  • De agenda van uw telefoon kan worden toegevoegd
  • Via ‘’externe bronnen’’ kan de agenda van uw Microsoft-account worden toegevoegd
    • U heeft hiervoor uw inlognaam en wachtwoord nodig van Microsoft. Indien dit niet bij u bekend is neem dan contact op met de systeembeheerder van uw organisatie.

In de app bij ‘’Agendakoppeling’’ kan gelezen worden hoe het koppelen werkt bij ‘’Hoe het werkt’’.

Welke agenda’s kunnen worden gekoppeld?

Telefoonagenda’s

Agenda’s die op de telefoon worden gedeeld kunnen door de X-Guard Alarm-app worden uitgelezen. De meeste telefoons ondersteunen agenda-integraties met alle providers (Google, Microsoft, etc.). Ook lokale agenda’s kunnen worden uitgelezen. Voor het uitlezen van telefoonagenda’s moet specifiek een permissie (toegang) worden verleend. Het aflezen van telefoonagenda’s wordt ondersteund sinds appversie 4.3.0 op Android en iOS. Microsoft agenda’s staan niet gesynchroniseerd op de telefoon maar kunnen wel uit worden gelezen door X-Guard.

Microsoft-agenda’s

Microsoft-agenda’s kunnen ook worden uitgelezen. Alle agenda’s die beschikbaar zijn op het betreffende Microsoft-account kunnen worden geraadpleegd op het moment dat er een alarmoproep wordt verzonden. Het aflezen van Microsoft-agenda’s is ondersteund vanaf appversie 4.7.0 op Android en iOS.

Nedap ONS & Myneva (toekomst)

In de toekomst gaan wij een koppeling met de software van de cliëntvolgsystemen Nedap ONS en Myneva ontwikkelen waardoor adressen uit deze systemen automatisch worden geüpdatet en waardoor nog sneller een alarmlocatie herkend kan worden.

Technische specificaties en Privacy

Bij het maken van een alarm wordt het volgende gedaan:

  1. De agenda van de melder wordt automatisch bekeken door het systeem (niet door een menselijke factor)
  2. Er wordt gekeken of er een item in de agenda staat dat op dit moment* bezig is
  3. Het adres bij het agenda-item wordt vergeleken met de GPS-positie van de melder
  4. Wanneer deze posities dicht bij elkaar liggen, zal het adres dat is ingevoerd bij het agenda-item worden gebruikt bij de alarmoproep van de melder

*= Standaard wordt er een marge van 30 minuten gebruikt. Deze marge kan worden aangepast. Items die de hele dag duren worden altijd gecontroleerd. Als u het tijdslot wil verlengen neem dan contact op met uw adviseur.

Bij het verzenden of bekijken van gegevens wordt er niet gekeken naar de titel of beschrijving van een agenda-item en/of de deelnemers van een agenda-item. Alléén de relevante informatie voor het bepalen van de positie wordt gebruikt.

Op zoek naar meer informatie?