Alarmoproepen ontvangen via de X-Guard Alarm-app

Op het moment dat een appgebruiker in de buurt een alarm maakt, wordt een andere appgebruiker in de buurt rechtstreeks vanuit de app of alarmcentrale gebeld. De appgebruiker krijgt meteen te horen wie, waar, waarom hulp nodig heeft.

Onze missie is: Iedereen, Overal, Veilig waarbij wij de mate van veiligheid meten aan de snelheid waarmee hulp ter plekke kan zijn. Wanneer een appgebruiker aangeeft beschikbaar te zijn voor het ontvangen van alarmoproepen, stelt diegene zichzelf beschikbaar voor het verlenen van hulp aan mensen die een alarm hebben verstuurd in de buurt. Mensen dichtbij of aanwezige BHV’ers zijn vaak direct oproepbaar en kunnen snel hulp bieden bij een alarmoproep in de buurt, waardoor de mate van veiligheid vergroot wordt.

U bepaalt zelf of u oproepen wilt ontvangen door een knop op het startscherm van de X-Guard Alarm-app.

Alarmoproepen ontvangen Hoe werkt het?

Iedereen kan zichzelf beschikbaar stellen voor het ontvangen alarmoproepen in de Alarm-app. In de app zit een knop waarmee het ontvangen van alarmoproepen handmatig op ‘’Aan’’ of ‘’Uit’’ kan worden geschakeld.

De beschikbare mensen dichtbij of de aangewezen BHV’er(s) worden gebeld en horen meteen welk soort alarm vanaf welke locatie verstuurd is en door wie. Ze kunnen vervolgens bevestigen (toets 5) dat zij gaan helpen of dat zij niet gaan helpen (toets 9).Wanneer u de oproep heeft bevestigd, wordt er direct door middel van een groepsgesprek communicatie opgezet met andere oproepbare mensen dichtbij of BHV’ers (helpers). In dit groepsgesprek kunnen zij direct met elkaar communiceren en bepaalde afspraken maken met betrekking tot een effectieve opvolging.

Ons systeem is ook in te zetten voor BHV oproepen. Via onderstaande knop kunt u meer lezen over het BHV oproepsysteem van X-Guard

Het is belangrijk dat mensen die zichzelf beschikbaar stellen voor het ontvangen van alarmoproepen het nummer van de alarmoproepen in de contactenlijst opslaan, zodat zij meteen kunnen zien dat het om een alarmoproep gaat wanneer zij gebeld worden. Via onderstaande knop kunt u meer informatie krijgen over het toevoegen van belangrijke telefoonnummers.

Voorbeeld: Uw collega alarmeert vanuit de kantine. U heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor het ontvangen van alarmoproepen. Omdat u in de buurt van uw collega bent, wordt u gebeld en hoort u meteen ‘’Paniek alarm gemaakt door (…) op adres (…)’’. U kunt vervolgens aangeven dat u komt helpen (toets 5) of dat u niet komt helpen (toets 9).  Verdere instructies met betrekking tot de hulpverlening worden in uw app getoond of doorgegeven via de alarmcentrale.

Groepsgesprek

Wanneer heeft aangegeven te komen helpen bij een alarmoproep, opent u de Alarm-app en wordt er direct door middel van een groepsgesprek communicatie opgezet met andere oproepbare mensen dichtbij of BHV’ers (helpers) die aan hebben gegeven te komen helpen (zie afbeelding 1 hieronder). In dit groepsgesprek kunnen zij direct met elkaar communiceren en bepaalde afspraken maken met betrekking tot een effectieve opvolging. Dit praktische oproep- en communicatiesysteem vervangt de kostbare en niet-duurzame portofoons die veelvuldig werden en worden gebruikt. Echter, let wel: goede communicatie is essentieel bij een noodoproep, let daarom bij het gesprek op de volgende punten:

  • Bedenk dat iedereen die heeft aangegeven te komen helpen in hetzelfde groepsgesprek komt: zorg er voor dat niet iedereen door elkaar heen praat. Deze functie is een handige vervanger van de portofoon maar vraagt wel discipline wat betreft de manier van communiceren.
  • Handsfree (luitspreker) staat automatisch aan: dit is zodat je al lopend goed kan luisteren naar de instructies. Je kunt er voor kiezen het toestel van handsfree af zetten door op het luidspreker-icoontje te drukken. Je kunt de luidspreker uitzetten om er zodoende bijvoorbeeld voor te zorgen dat niet iedereen in de omgeving mee kan luisteren met het gesprek.
  • Zet zo nodig je microfoon uit: luister dan alleen naar wat de anderen zeggen. De mensen die spreken zullen groen gemarkeerd zijn in de app. De gene die niks zeggen zullen met grijs aangegeven worden.

Per ongeluk de alarmgegevens weg geklikt?

Geen probleem, je kunt gewoon terug gaan door de app te openen. Klik vervolgens op het kleine rode bolletje links (Android) of rechts (iOS) naast het menu-icoontje. Zo open je de openstaande alarmen en kun je kiezen om terug te gaan in het alarm door op “Ik ga helpen” te klikken (zie afbeelding 2 hieronder) 

Alarmoproep bevestigd?

Wanneer de alarmoproep bevestigd is, zullen de alarmgegevens direct worden getoond in de Alarm-app.  De volgende informatie zal worden getoond in de app:

 • Het soort alarm;
 • Naam en foto van alarmmaker (melder);
 • Groepsgesprek: mensen dichtbij of BHV’ers worden direct met elkaar in contact gebracht door middel van een groepsgesprek die automatisch wordt opgezet.
 • Appgebruikers die de oproep ook hebben bevestigd;
 • Instructies;
 • Communicatiemogelijkheden met de melder:
  • Chat (inclusief een log waarin wordt bijgehouden wat er gedaan is);
  • Belfunctie;
 • Lijst met de overige oproepbare appgebruikers;
 • Lijst met nummers in het geval van verdere escalatie;
 • Het alarm kan af worden gemeld indien alles veilig is en communicatie niet meer nodig is.

In het geval dat er onvoldoende appgebruikers hebben aangegeven te komen helpen kunnen zich twee verschillende back-up scenario’s voordoen:

 • De alarmcentrale wordt opgeroepen: deze zal vervolgens een mobiele surveillant of politie inzetten.
 • (of) de beschikbare appgebruikers worden nogmaals, tot maximaal drie keer, opgeroepen.

Wanneer u ter plekke komt en hulp verleent, kunt u bevestigen aan de alarmcentrale dat de hulpverlening compleet is. Wanneer het alarm afgehandeld is, kan het alarm worden afgemeld. Na afmelden, is het niet meer mogelijk om te communiceren en wordt bepaalde data in het alarm direct geanonimiseerd.

Welke alarmoproepen kunnen appgebruikers ontvangen?

Er kunnen verschillende soorten alarmoproepen worden gemaakt in de X-Guard Alarm-app. Zet de app op ‘’Aan’’ met de knop op het startscherm wanneer u beschikbaar bent voor het ontvangen van alarmoproepen. Op het startscherm staan ook de alarmknoppen waarmee men een alarm kan maken. Het is belangrijk om te weten welke soorten alarmoproepen kunnen worden ontvangen:

 • Paniekalarm: er is sprake van directe paniek.
 • Assistentiealarm: de melder vertrouwt de situatie niet. ( geen sprake van directe paniek).
 • Man-down: valdetectie / bewusteloosheid-detectie

De alarmoproepen kunnen voortkomen uit verschillende bronnen:

 • via de Alarm-app;
 • via de browser. Er wordt handmatig een melding gemaakt naar aanleiding van een constatering;
 • via een automatische koppeling met de brandmeldcentrale;
 • via een automatische softwarekoppeling van diverse systemen: Bijvoorbeeld in het geval van het melden van koelstoringen en alarmen van nooddeuren.

Bekijk het instructiefilmpje:

AVG / GDPR

X-Guard verzameld gegevens om betere diensten te kunnen leveren aan onze gebruikers. Wij slaan alléén datagegevens op, op het moment dat het van belang is. Wanneer u uw app op ‘’Aan’’ heeft staan, meten wij uw locatie zeer nauwkeurig. Wanneer de app (uw eigen beveiliging) op ‘’Uit’’ staat maar ‘’Alarmoproepen ontvangen’’ op ‘’Aan’’ dan zien wij alleen naar uw onnauwkeurige locatie.

Technische informatie

De functie ‘’alarmoproepen ontvangen’’ kan ook automatisch schakelen bij het naderen en verlaten van een locatie. Het automatisch schakelen voor het ontvangen van alarmoproepen kan op maat worden ingericht en worden ‘’vastgezet’’ in de app zodat de gebruiker zich alléén nog maar hoeft te registreren. Klik op onderstaande knop voor meer informatie over automatisch schakelen.

X-Guard maakt gebruik van cookies.

Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer informatie vindt je in ons privacy statement.