Spring snel naar:

Verbindingen vanuit de app

De X-Guard Alarm-app verbindt met een aantal APIs om de app te laten werken. De gemakkelijkste manier om er zeker van te zijn dat onze app werkt (en in de toekomst blijft werken) is het whitelisten van x-guard.nl en *.x-guard.nl (alle subdomeinen).

De volgende (sub)domeinen zijn op dit moment in gebruik:

 • x-guard.nl (dynamische IP range Cloudflare Proxy)
 • api.x-guard.nl (34.160.81.128 / 2600:1901:0:ceb1::)
 • ws.api.x-guard.nl (34.120.175.214 / 2600:1901:0:7849::)
 • auth.api.x-guard.nl (34.102.214.191 / 2600:1901:0:592e::)
 • observations.api.x-guard.nl (34.117.215.28 / 2600:1901:0:e9be::)
 • report.api.x-guard.nl (34.149.238.144 / 2600:1901:0:17e9::)
 • device-registration.edge.x-guard.nl (dynamische IP range Heroku)
 • tasks.x-guard.nl (dynamische IP range Heroku)

Alle verbindingen vanuit de app, op audioverbindingen na, zijn TCP-gebaseerd.

Websockets
De volgende twee hostnames zijn in staat te upgraden naar het Websocket-protocol:

 • device-registration.edge.x-guard.nl (dynamische IP range Heroku)
 • ws.api.x-guard.nl (34.120.175.214 / 2600:1901:0:7849::)

Met deze hostnames wordt mogelijk ook via het normale HTTP-verkeer gecommuniceerd.

HTTP+TLS
Alle verbinden zijn versleuteld via TLS. Dit wordt gewaarborgd door Apple en Google, zij staan geen onbeveiligde verbindingen toe in de Google Play Store en Apple App Store.

 

Op moment van schrijven garandeert X-Guard B.V. niet dat deze IP’s ongewijzigd blijven. Tevens kan deze lijst worden uitgebreid.

Pushnotificaties

We verwijzen voor het ontvangen van Pushnotificaties naar de officiële documentatie:

FCM / Android / Google: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/concept-options#messaging-ports-and-your-firewall

Apple / iOS: https://support.apple.com/en-us/HT203609

Dashboards

Op dit moment zijn de volgende dashboards beschikbaar:

 • manage.x-guard.nl (34.102.218.140 / 2600:1901:0:4b37::)
 • alarmmanager.x-guard.nl / login.x-guard.nl (34.117.96.116 / 2600:1901:0:d9d::)
 • 2023.alarmmanager.x-guard.nl (34.149.69.190 / 2600:1901:0:d5c3::)

 

Bellen via de app (audio bij een alarm)

X-Guard maakt gebruik van Twilio Programmable Voice voor het uitbellen naar meldkamers. De applicatie, kiest op basis van een intelligente schakeling automatisch de beste en snelste servers. Het is aannemelijk, maar niet zeker, dat in Nederland de telefoon met Ireland of Frankfurt verbindt. X-Guard werkt aan een oplossing om het verbinden met een vaste regio vast te zetten.

ComponentAddressServer-side port usedProtocol
Signaling – GLL
(Global Low Latency)
chunderm.gll.twilio.com (Dynamic IPs)443TCP
Signaling – Regionalchunderm.{region}.twilio.com (Dynamic IPs)
{Regions: au1, br1, de1, ie1, jp1, sg1, us1}
443TCP
RTPStatic IP range (see regions below)10000 – 20000UDP
Insightseventgw.twilio.com443HTTPS
Registrationers.twilio.com443HTTPS
Apple Audio
Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP)
Messages (Audio RTP, RTCP; Video RTP, RTCP)
Apple heeft niet gespecificeerd om welke IP-adressen het gaat. Het gaat ten minste om de volgende IP-adressen:

 • 17.133.234.32
 • 17.173.254.222
 • 17.133.234.33
 • 17.173.254.223
 • 17.178.104.99
 • 17.173.255.222
 • 17.178.104.100
 • 17.173.255.223

Lees meer

16384–16403UDP

The initial GLL and Regional chunderm.x.twilio.com signaling address are only used in the initial connection; these connections will be redirected to a dynamic IP using port 443.

Nieuw Twilio Adres:

Secure Media (ICE/STUN/SRTP) Edge LocationsProtocolSource

IP

Source Port †Destination

IP Ranges

Destination Port Range
sydney (au1)

sao-paulo (br1)

dublin (ie1) (secondary default)

frankfurt (de1) (default)

tokyo (jp1)

singapore (sg1)

ashburn (us1)

umatilla (us2)

roaming (gll)

UDPANYANY168.86.128.0/1810,000 – 60,000

Legacy vanaf 5 december 2023:

Region IDLocationMedia Server IP Address RangeCIDR notation
au1Australia54.252.254.64 – 54.252.254.127
3.104.90.0 – 3.104.90.255
54.252.254.64/26
3.104.90.0/24
br1Brazil177.71.206.192 – 177.71.206.255
18.228.249.0 – 18.228.249.255
177.71.206.192/26
18.228.249.0/24
ie1Ireland54.171.127.192 – 54.171.127.255
52.215.127.0 – 52.215.127.255
54.171.127.192/26
52.215.127.0/24
de1Frankfurt
Bij voorkeur verbindt de app met Frankfurt
35.156.191.128 – 35.156.191.255
3.122.181.0 – 3.122.181.255
35.156.191.128/25
3.122.181.0/24
jp1Japan54.65.63.192 – 54.65.63.255
3.112.80.0 – 3.112.80.255
54.65.63.192/26
3.112.80.0/24
sg1Singapore54.169.127.128 – 54.169.127.191
3.1.77.0 – 3.1.77.255
54.169.127.128/26
3.1.77.0/24
us1US East Coast (Virginia)54.172.60.0 – 54.172.61.255
34.203.250.0 – 34.203.251.255
54.172.60.0/23
34.203.250.0/23

Bellen vanuit de app goed testen?

Er zijn drie manieren:

 1. Installeer de app en maak een alarm
 2. Ga naar https://networktest.twilio.com/ op je telefoon en voer de tests uit
 3. Ga naar https://networktest.twilio.com/?usenewvoiceips=true op je telefoon en voer de tests uit

Let op: Stap 2 en 3 lijken op elkaar maar testen een andere IP-range. Voer beide tests uit!

Webhooks

Webhooks komen vanaf februari 2023 binnen vanaf de volgende IP-adressen:

34.77.72.90
34.91.168.231

Momenteel worden Webhooks nog niet verstuurd via IPv6.

Op termijn, wanneer wij besluiten, een nieuwe regio toe te voegen, kunnen hier meer IP-adressen aan worden toegevoegd. Indien u webhooks op basis van IP toe laat dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan info@x-guard.nl zodat dit geadministreerd kan worden.

Op zoek naar meer informatie?