X-Guard Alarm Functionaliteiten

De X-Guard Alarm-app wordt gebruikt voor het maken van alarmen. Om het maken van een alarm zo betrouwbaar mogelijk te maken heeft de app vele opties en integraties. In dit overzicht leest u exact wat de app kan.

Naast de al ingebouwde functionaliteiten staat ook beschreven aan welke functies we werken en wanneer deze verwacht worden.
Heeft u een suggestie? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deze functietabel gaat over X-Guard Alarm versie 4.0.0 en hoger. Wanneer de missie, visie en/of strategie van X-Guard wijzigt, dan heeft dit mogelijk invloed op de gemaakte plannen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de data bij geplande items.

De huidige versie van X-Guard alarm is
Versie 6.1.1
Locatiebepaling
Bezoekadressen

Wanneer u naar een adres toe gaat waar u zeker wilt zijn dat uw locatiebepaling 100% accuraat is, dan raden we het u aan een van onze positieverbeteraars te gebruiken.

Bezoekadressen zijn ideaal wanneer u naar een adres toe gaat waar geen bakens aanwezig zijn en u geen gebruik wilt maken van de agendakoppeling.

U voegt een adres toe via de app voor een maximale duur van 24 uur. Wanneer u in de buurt bent van dit adres, dan zal de telefoon dit exacte adres als positie overnemen.

Functionaliteiten
Vanaf
Bezoekadres toevoegen
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

U zoekt een adres via de makkelijke adreszoeker van Google. Zodra u het adres invoert kunt u optioneel aangeven op welke verdieping u zich gaat bevinden.

Vervolgens kiest u hoe lang het adres opgeslagen moet worden in onze app. Verwacht u binnen 3 uur dit adres te bezoeken en te verlaten, dan is 3 uur een geschikte periode waarin het adres geldig is.

Google Android
Beschikbaar als pilotfunctie
Apple iOS
Beschikbaar als pilotfunctie
Adres hergebruiken
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Wanneer u een adres bezocht heeft, kunt u deze direct weer selecteren vanuit de geschiedenis om opnieuw te bezoeken.

Google Android
Beschikbaar als pilotfunctie
Apple iOS
Beschikbaar als pilotfunctie
Terug naar onderwerpen
Agendakoppeling

Gebruikt u uw agenda voor al uw afspraken? Slaat u het adres van uw afspraak op in uw agenda?

Dan is de X-Guard Agendakoppeling uitermate geschikt voor u. We controleren of u in de buurt bent van een adres dat op dat moment in uw agenda genoteerd staat. Deze functie zorgt voor uitermate betrouwbare locatiebepaling zonder dat u uw werkwijze hoeft aan te passen.

Functionaliteiten
Vanaf
Telefoonagenda's
Vanaf V4.3.0
V4.3.0

Alle agenda’s die op de telefoon worden gedeeld kunnen door onze app worden uitgelezen. De meeste telefoons ondersteunen agenda-integraties met alle providers (Google, Microsoft, etc.). Ook lokale agenda’s kunnen worden uitgelezen.

Microsoft-agenda's
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

Naast het uitlezen van de telefoonagenda is het ook mogelijk om in te loggen met uw Microsoft-account. Alle agenda’s die u beschikbaar heeft op het betreffende Microsoft-account kunnen dan worden geraadpleegd op het moment dat er een alarm wordt gemaakt.

Ondersteuning voor Microsoft Azure-accounts is toegevoegd in versie 4.7.0

Uitlezen van de agenda & Privacy
Vanaf V4.3.0
V4.3.0

Bij het maken van een alarm wordt het volgende gedaan:

 1. Uw agenda wordt automatisch bekeken door het systeem (niet door een mens)
 2. Er wordt gekeken of u een item in uw agenda heeft staan dat op dit moment* bezig is
 3. Het adres bij het agenda-item wordt vergeleken met uw GPS-positie
 4. Wanneer deze posities dicht bij elkaar liggen, dan zal het adres ingevoerd bij het agenda-item worden gebruikt bij uw alarm

*= Standaard wordt er een marge van 30 minuten gebruikt. Deze marge kan worden aangepast. Items die de hele dag duren worden altijd gecontroleerd.

Bij het verzenden of bekijken van gegevens wordt er nooit gekeken naar:

 • De titel of beschrijving van een agenda-item
 • De deelnemers van een agenda-item

Alleen de relevante informatie voor het bepalen van uw positie worden gebruikt.

Terug naar onderwerpen
IPS

Het Indoor Positioning System oftewel IPS is een systeem dat gebruikt wordt om uw locatie nauwkeurig te bepalen wanneer u binnen bent.

Onder een zwaar betonnen dak, achter dikke muren of in een kelder werkt GPS vaak onvoldoende betrouwbaar. X-Guard is echter nog steeds in staat uw locatie nauwkeurig door te geven, waar u ook bent.

Functionaliteiten
Vanaf
WiFI
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Alle WiFi-punten in een gebouw zenden een signaal uit. Door het gebouw volledig in te meten en het unieke signaal per WiFi-punt te koppelen aan een positie op de kaart, kunnen we u zeer nauwkeurig in elk gebouw lokaliseren.

Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden voor het inmeten van uw gebouw of locatie.

Apple iOS
Er wordt gewerkt aan een plan om ook op iOS een WiFi-scan te gebruiken
Bluetooth (BTLE)
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Lokaliseren op kamerniveau kan met onze geavanceerde Bluetooth-bakentechnolcoatie.

Gebruik X-Guard bakens om nauwkeurig te bepalen waar iemand zich bevindt. Met BTLE-bakens kunnen we uw hele gebouw of locatie exact inmeten.

NFC
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Terug van weggeweest: het scannen van de NFC-tags is vanaf versie 4.8.0 weer mogelijk. Door een NFC-tag te scannen wordt de aan NFC-tag gekoppelde positie direct aan u toegewezen.

Om een NFC-tag te scannen moet de telefoon ontgrendeld worden en de X-Guard Alarm-app geopend te worden.

Apple iOS
Deze functie is niet aanwezig
Terug naar onderwerpen
GPS

Het Global Positioning System ofwel GPS is kloppende hart van de X-Guard Alarm-app. Met GPS wordt u nauwkeurig gevolgd wanneer u buiten bent. Wanneer u binnen bent, werkt GPS met ondersteuning van onze locatieverbeteraars.

Functionaliteiten
Vanaf
Standaard GPS-tracking
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Wanneer u in beweging bent volgt de telefoon u door middel van het opvragen van uw GPS-positie. De app stuurt indien nodig uw positie door naar de X-Guard Servers om deze te verwerken.

Wij vragen uw positie alleen op als u in beweging bent om uw batterij zo min mogelijk te belasten.

Zonering
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Wanneer u zich bevindt in een bepaalde—van tevoren gedefinieerde—zone, dan kunnen wij uw adres automatisch aanvullen met accurate gegevens.

In deze zone kan ook de opvolging apart worden gedefinieerd.

Geofencing
Vanaf V4.8.1
V4.8.1

Wanneer u een zone binnengaat die u zelf heeft aangemaakt, zoals bijvoorbeeld het thuis- of werkadres, dan zal de app daar rekening mee houden wanneer u een alarm maakt.

Deze functie werkt met alle adressen die u kunt aanmaken in de app:

 • Thuisadres
 • Werkadres
 • Aangepaste adressen t.b.v. Automatisch Schakelen
 • Bezoekadressen
Terug naar onderwerpen
Alarmeren
Type alarmen

Om een bepaald scenario in gang te zetten, is het belangrijk om op de juiste manier te alarmeren. We onderscheiden standaard vier alarmen in met drie urgentieniveaus:

 1. Hoogste urgentie: Paniekalarm en RISICO-alarm
 2. Urgent: Assistentiealarm
 3. Geen urgentie: Testalarm
Functionaliteiten
Vanaf
Paniekalarm
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Het paniekalarm of het ‘rode alarm’ is een alarm met hoge prioriteit. Dit alarm kunt u verzenden wanneer u direct hulp wil.

Indien u gebruikt maakt een alarmcentrale, dan zal de centralist gaan meeluisteren via de spreekluisterverbinding. De centralist zal oordelen of u hulp nodig heeft en ondertussen direct escaleren waar nodig.

Gebruikt uw organisatie Onderling Melden? Dan zijn uw collega’s al gealarmeerd per SMS, e-mail en/of telefoon en komen zij direct naar u toe om u de hulp te bieden die u nodig heeft.

Assistentiealarm
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Het assistentiealarm wordt gebruikt bij situaties waar u wenst ondersteunt te worden door een centralist of uw collega’s. Er wordt een spreekluisterverbinding opgebouwd waar de centralist direct met u in gesprek gaat om de situatie te bespreken. Tevens worden collega’s op de hoogte gesteld van uw assistentievraag, indien ingesteld.

Testalarm
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Om te testen of de app naar behoren werkt kunt u een testalarm maken. Bij een testalarm wordt doorgaans geen telefoongesprek opgezet en krijgt u direct een e-mail waarin de test bevestigd wordt.

Risicoalarm
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Het risicoalarm of Mandown is een alarm dat wordt gegenereerd wanneer u stopt met bewegen. De telefoon controleert in RISICO-modus de bewegingen van de telefoon, wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd dan wordt er een alarm gegenereerd dat impliceert dat u gevallen of bewusteloos bent.

Zie ook: RISICO-modus / ‘Man Down’

Aangepaste functionaliteit
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

De alarmniveaus beschreven zijn de standaardopties die de app aanbiedt. Echter kunt u ervoor kiezen om de alarmknoppen anders te gebruiken dan onze standaardconfiguratie. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager en besprek de mogelijkheden.

Enkele voorbeelden van aangepaste configuraties zijn:

 • Verzend een e-mail of sms naar een groep personen zonder een alarm te genereren bij het indrukken van de groene knop
 • Bel naar een specifiek nummer bij de groene en oranje knop, maar bel naar de meldkamer bij de rode knop
 • Stel uw collega’s op de hoogte van uw positie via de groene knop
 • etc.
Google Android
Beperkte functionaliteit aanwezig
Apple iOS
Beperkte functionaliteit aanwezig
Terug naar onderwerpen
Bluetooth Alarmknop

De Bluetooth Alarmknop is het ideale middel om een alarm te maken. De knop kunt u gebruiken met een:

 • (B) Riemclip
 • (C) Sleutelhanger
 • (D) Nekkoord
 • (E) Polsband
 • (F) Wandbevestiging
 • (G) …of als losse knop

Klik op bovenstaande foto voor een voorbeeld van de desbetreffende accessoire.

U kunt meerdere knoppen aansluiten op de X-Guard Alarm-app om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Functionaliteiten
Vanaf
Alarm maken
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Door de alarmknop ingedrukt te houden maakt uw telefoon direct een alarm. U voelt de telefoon trillen en er wordt een spreekluisterverbinding opgezet.

De Bluetooth Alarmknop kunt u gemakkelijk bij u dragen door een van onze accessoires te gebruiken.

Meerdere knoppen toevoegen
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

U kunt vanaf versie 4.6.0 meerdere Bluetooth Alarmknoppen toevoegen en koppelen aan de app. Om meerdere knoppen te koppelen heeft u de nieuwe X-Guard Bluetooth Alarmknop nodig met X-Guard-logo.

Instellen knopfunctie
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

De Bluetooth Alarmknop kan verschillende alarmniveaus genereren. Uw knop gebruiken als testknop? Geen probleem! Maak onderscheid tussen het rode, oranje en groene alarm om verschillende use cases te configureren. Om een knopfunctie in te stellen heeft u de nieuwe X-Guard Bluetooth Alarmknop nodig met X-Guard-logo.

Instellen accessoire
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

Maakt u gebruik van een van onze Bluetooth Alarmknop-accessoires? Dan kunt u dit instellen in de app om de knop gemakkelijk te herkennen, dit vooral handig wanneer u verschillende knoppen gebruikt.

We bieden de volgende accessoires aan:

 • X-Guard Riemclip
 • X-Guard Polsband
 • X-Guard Nekkoord

Deze accessoires zijn direct te bestellen via uw accountmanager of neem direct contact op.

Instellen naam van de knop
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

U kunt de naam van de knop aanpassen om deze gemakkelijk herkennen. Wanneer u de knop aan een ander toestel koppelt, dan zal de naam van de knop met de knop mee gaan.

Geavanceerde functies
Vanaf V4.7.0
V4.7.0

Met de geavanceerde functies kunt u meerdere acties koppelen aan één knop.

Er kan een actie ingesteld worden per enkel klik, dubbele klik of bij het ingedrukt houden van de knop.

De volgende acties worden nu ondersteund.

Alarmen

 • Rood alarm
 • Oranje alarm
 • Groen alarm

Andere functies

 • Pauzeer / hervat ‘RISICO’-modus
 • Annuleer vooralarm
Instelling: Connectiemonitoring
Vanaf V4.4.0
V4.4.0

Het is belangrijk om te weten of uw Bluetooth Alarmknop nog verbonden is. Wanneer de verbinding met de telefoon wegvalt, kunt u geen alarm maken.

De X-Guard Alarm-app biedt u de mogelijkheid om connectiemonitoring in te schakelen. Op het moment dat de connectie verbroken wordt, laat uw telefoon dit aan u weten dor middel van een notificatie.

Vanaf versie 4.8.4 kunt u er voor kiezen alleen een melding te ontvangen wanneer de app ingeschakeld is.

Instelling: Notificatie bij gebruik
Vanaf V4.4.0
V4.4.0

Wanneer de knop ingedrukt wordt, kunt u een bevestiging per notificatie krijgen van de app. Dit is handig om u ervan te verzekeren dat de knop op juiste manier heeft gefunctioneerd.

Wilt u dat uw telefoon niet trilt en geen geluid maakt? Dan kunt u deze optie uiteraard uitschakelen.

Terug naar onderwerpen
Schermbediening

Via de schermbediening kunt u gemakkelijk een alarm maken. Houd de knop ingedrukt en uw alarm wordt direct verstuurd.

Functionaliteiten
Vanaf
Mogelijkheden schermbediening
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

De schermbediening kan volledig worden aangepast. In het volgende item leest u welke combinaties van knoppen u kunt laten zien in de app. Daarnaast zijn de volgende instellingen configureerbaar:

 • Hoe lang moet een knop ingehouden worden alvorens er een alarm wordt gemaakt?
 • Moet de telefoon trillen bij het indrukken van de knoppen?
 • Welke functie heeft een alarmknop?
Zichtbare alarmknoppen
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Gebruikt u slechts één van de alarmknoppen en zijn voorbeeld de oranje en groene knop niet nuttig voor uw organisatie? Deze kunt u ook verbergen.

Alle zichtbare knopcombinaties zijn mogelijk:

 • Alle knoppen
  • Rood, oranje en groen
 • Twee knoppen
  • Rood en oranje
  • Rood en groen
  • Oranje en groen
 • Eén knop
  • Alleen Rood
  • Alleen Oranje
  • Alleen Groen

Daarnaast kunnen alle externe alarmknoppen of methode van alarmeren worden geconfigureerd om het gedrag te volgen van de rode, oranje of groene knop.

Terug naar onderwerpen
Externe integraties

De X-Guard Alarm-app kent vele manieren waarop u een alarm kunt maken. Regelmatig integreren wij met een extern systeem om het alarmeren zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Mist u een integratie? We komen graag met u in contact!

Functionaliteiten
Vanaf
Aangepaste Intent
Vanaf V4.4.2
V4.4.2

Elke app kan een Android Intent sturen, deze kan worden opgevangen door de X-Guard Alarm-app. Wanneer we dit Intent ontvangen, dan zal er een alarm gemaakt worden.

Apple iOS
iOS biedt geen ondersteuning voor het aanpassen van toestelknoppen
® i.safe MOBILE SOS-knop
Vanaf V4.3.0
V4.3.0

De ATEX-gecertificeerde toestellen van ® i.safe MOBILE beschikken over een speciale SOS-knop. Deze SOS-knop werkt met de X-Guard Alarm-app om betrouwbaar op een gemakkelijke manier een alarm te maken.

Apple iOS
® i.safe MOBILE is een merk dat alleen Android-toestellen levert
Ascom Myco 3-knop
Vanaf V4.4.2
V4.4.2

De speciale Myco 3-knop kan worden aangepast naar uw wens. Zo kunnen wij deze ook aansluiten op de X-Guard Alarm-app om een alarm te maken.

Apple iOS
De Ascom Myco 3 is Android-toestel
Unihertz Atom
Vanaf V4.9.2
V4.9.2

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe koppeling met de Unihertz Atom-toestellen. Deze Android-toestellen hebben een speciale knop die gebruikt kan worden voor het maken van een alarm.

XCover Enterprise-toestellen met XCover-knop
Vanaf V4.9.1
V4.9.1

U kunt een alarm maken met uw XCover-knop, deze wordt automatisch herkend door de app. Wanneer u deze knop instelt heeft u geen externe hardwareknoppen nodig.

Terug naar onderwerpen
Bellen bij een alarm

De X-Guard Alarm-app heeft verschillende manieren waarop we succesvol een spreekluisterverbinding kunnen opzetten. Daarnaast bieden we ook verschillende instellingen om de ervaring aan te sluiten op uw wens.

Het bellen via de app werkt via een modern VOIP-protocol met vele mogelijkheden. Deze techniek is volop in ontwikkeling en biedt de eindgebruiker, de centralisten en organisatieverantwoordelijken veel tools om de veiligheid te waarborgen.

Functionaliteiten
Vanaf
VOIP-bellen
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Met de X-Guard Alarm-app belt u niet via uw eigen telefoonnummer. Dit heeft als voordeel dat u geen kosten maakt voor het bellen. Wel wordt het mobiele datanetwerk hiervoor gebruikt.

We kunnen een regulier VOIP-gesprek opzetten naar elk telefoonnummer dat u wenst. Hierbij is het mogelijk om DTMF-tonen te verzenden naar de ontvanger van het gesprek.

Daarnaast bieden we speciale VOIP-gesprekken wanneer u wil verbinden met een alarmcentrale. U komt direct in een wachtruimte waar de centralist vervolgens met u kan verbinden. Deze techniek heeft als voordeel dat:

 • Er geen overgangstoon tijdens het verbinden is
 • Alles wat in het gesprek gebeurd kunnen we automatisch opslaan in logboeken
 • De telefoon kan u een trilsignaal verzenden wanneer de tegenpartij verbindt
 • Meerdere personen kunnen inbellen op het gesprek, indien nodig
Luidspreker
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Zoals bij elk gesprek kunt u ervoor kiezen om het gesprek via de luidspreker te voeren. Onze app maakt bij de verschillende alarmen intelligent een keuze of de luidspreker ingeschakeld moet worden:

 • Bij alarmen die gemaakt worden via een knop, staat luidspreker standaard uit
 • Bij een RISICO-alarm staat de luidspreker standaard aan

U kunt via de instellingen van de app ervoor kiezen alle gesprekken altijd via de luidspreker te voeren.

Dempen van microfoon
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Indien u niet wilt dat u gehoord kunt worden door de tegenpartij, dan kunt u uw microfoon uitschakelen tijdens het gesprek.

Instelling: Bel altijd met speaker aan
Vanaf V4.3.0
V4.3.0

Wanneer u deze optie inschakelt, dan zullen alle gesprekken die u voert via de X-Guard Alarm-app, standaard via de luidspreker gerouteerd worden.

Telefoongesprekken die u buiten de app om maakt, worden niet door deze instelling aangetast.

Instelling: Trillen bij verbinding andere partij
Vanaf V4.5.0
V4.5.0

Tijdens het telefoongesprek is het fijn om te weten wanneer de tegenpartij u actief kan horen. Zodra u het alarm verzendt, dan wordt de spreekluisterverbinding opgebouwd. De tegenpartij (bijvoorbeeld de centralist) dient dan met u te verbinden. Zodra dit gebeurd, dan voelt u de telefoon trillen wanneer deze instelling is ingeschakeld.

Apple iOS
Een iPhone kan tijdens een telefoongesprek niet trillen
(Enterprise only) Videoverbinding bij alarm - Bodycam
Vanaf V4.9.1
V4.9.1

Het is mogelijk om een videoverbinding op te zetten bij een alarm. Deze functie is alleen beschikbaar binnen organisaties waar alle betrokkenen toestemming geven voor deze privacygevoelige oplossing.

Deze functie kan alleen op verzoek worden ingeschakeld.

In ontwikkeling
Planning
Onderlings groepsgesprek met helpers (BHV-oproep / overleg / portofoonfunctie)
Planning 4.10.0
V4.10.0

Via deze functie kunt u gemakkelijk overleggen bij een alarmoproep. Zodra u aangeeft te komen helpen, wordt u automatisch verbonden met de andere helpers om direct een actieplan te bespreken.

Terug naar onderwerpen
Basisfunctionaliteit
Licentiebeheer

Het is belangrijk dat de X-Guard Alarm-app alleen gebruikt kan worden door gebruikers die mogen alarmen. De app maakt gebruik van een geavanceerd licentiesysteem waar op ieder moment de licentie van een gebruiker kan worden ingetrokken.

Functionaliteiten
Vanaf
Licenties toewijzen & intrekken
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

Elke gebruiker, die in uw organisatie is opgenomen, heeft een eigen licentie.

Indien een gebruiker geen gebruik meer mag maken van de X-Guard Alarm-app, dan kan de licentie worden ingetrokken. De gebruiker kan vanaf dat moment direct geen alarm meer maken.

Licenties kunnen tijdelijk of permanent ingetrokken worden. Indien er wordt gekozen voor het permanent intrekken van de licentie, dan wordt ook alle gebruikersdata verwijderd uit de X-Guard-systemen.

In ontwikkeling
Planning
Licentie toewijzen op basis van goedkeuring
Planning q3 2021
q3 2021

Wanneer een gebruiker een QR-code scant, en zich wil registreren in uw organisatie, dan kunt u er voor kiezen aanmeldingen handmatig te controleren. Pas na het goedkeuren van de gebruiker zal deze geactiveerd worden.

Om een uitlevering met uitleg niet in de weg te staan, wordt het “Wachten op activatie”-scherm pas getoond na het doorlopen van de app-uitleg.

Terug naar onderwerpen
Overig

De volgende functionaliteiten passen niet binnen een categorie, maar zijn zeker het noemen waard.

Functionaliteiten
Vanaf
Meertalig: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Noors
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

De app is beschikbaar in 5 talen die continu worden bijgehouden.

Mist u een taal voor uw werkwijze? Bespreek de mogelijkheden met uw accountmanager.

Elementen verbergen
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Bijna alle zichtbare elementen kunnen verborgen worden. Dit is handig wanneer u de functionaliteit van de app wil limieten, of regie wil houden of bepaalde instellingen.

Het aanpassen van de zichtbare elementen wordt geregeld door uw accountmanager.

Ondersteuning besturingssystemen
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

De app wordt continu geoptimaliseerd voor de meest recente versie van Android en iOS. Er zijn verschillen tussen de major versies van iOS en Android. We raden het altijd aan een acceptatietest uit te voeren op kleine schaal alvorens u een upgrade van het OS uitrolt.

Heeft u vragen over de verschillen tussen de OS-versies in samenwerking met de X-Guard Alarm-app? Neem dan contact op met uw accountmanager, we helpen u graag verder.

Let op: geen ondersteuning betekent niet dat vanaf dat moment de app direct niet meer gebruikt kan worden op dit besturingssystemen. Wel kunnen erg stabiliteitsissues ontstaan en bieden we geen garanties.

Wanneer een operating system geen beveiligingsupdates meer ontvangt van uw leverancier (Android of Apple) dan vervalt automatisch ook de officiële support van X-Guard.

Via de volgende links is overzichtelijk te zien of uw operation system ondersteunt wordt:

https://endoflife.date/android

https://endoflife.date/ios

Instelling: Scherm aanhouden
Vanaf V4.4.0
V4.4.0

Wanneer u de app gebruikt op een telefoon in bijvoorbeeld een auto, dan kan het wenselijk zijn dat het scherm nooit in slaap valt.

Met instelling kunt u gemakkelijk instellen dat de app, wanneer deze open staat, voorkomt dat uw telefoonscherm in slaap valt en de telefoon vergrendeld wordt.

Instelling: Pilot-functies inschakelen
Vanaf V4.5.0
V4.5.0

Vanaf versie 4.5.0 is het mogelijk om experimentele Pilot-functies te testen. Deze functies zijn volledig ingebouwd, maar nog niet beproefd.

Tijdens een testfase waar gebruikers de functie actief kunnen gebruiken, kunnen we informatie verzamelen over de werking van de functie. Wanneer de functie stabiel wordt bevonden, dan zal deze openbaar worden gemaakt voor iedereen.

Op deze pagina zijn Pilot-functies gemarkeerd met het -symbool .

Terug naar onderwerpen
Over de app

Via het menu-item ‘Over de app’ vindt u belangrijke informatie zoals onze algemene voorwaarden, het privacy statement, licenties en toestelinformatie.

Functionaliteiten
Vanaf
Toestelinformatie
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Wanneer u in contact bent met onze helpdesk, dan wordt u mogelijk naar deze pagina geleid. Deze pagina bevat informatie over uw toestel, de installatie en uw configuratie.

U kunt vanaf hier ook een logboek met X-Guard delen of geforceerd uw configuratie ophalen. Normaal gesproken wordt configuratie automatisch, wanneer de app op AAN staat, binnen één uur overgenomen.

Algemene voorwaarden, privacy statement en licenties
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

U kunt te allen tijde inzien onder welke voorwaarden de X-Guard Alarm-app wordt geleverd. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen, wij lichten onze voorwaarden graag toe.

Terug naar onderwerpen
Helpcentrum

We staan graag dicht bij onze eindgebruikers en houden de lijntjes kort. Heeft u een vraag? Stel hem direct via de app aan een van onze medewerkers!

Functionaliteiten
Vanaf
FAQ bij inloggen en registreren
Vanaf V4.1.0
V4.1.0

Tijdens het inloggen of registreren heeft mogelijk vragen. De Frequently Asked Questions-pagina (FAQ) geeft antwoord op de meestvoorkomende problemen.

Komt u er daarna nog niet uit? Dan kunt u ons altijd bellen!

Persoonlijke chat
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Chatten met een van de X-Guard-supportmedewerkers is een onderdeel van de X-Guard Alarm-app.

U kunt altijd met ons chatten voor ondersteuning of feedback:

 • Heeft u een vraag of werkt er iets niet?
 • Ziet u iets in de app wat u graag anders wilt zien?
 • Mist u hardware en wilt u deze bijbestellen?

Neem contact op!

Uitlegvideos
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Hulp nodig met bepaalde functies in de app? Hiervoor hebben we handige uitlegvideo’s beschikbaar. Deze kunt u via de knop uitlegvideo’s in het menu direct bekijken.

Terug naar onderwerpen
Updates / Wat is er nieuw

Heeft u recent uw app geüpdatet? Benieuwd wat er veranderd is?

Via de pagina ‘Updates’ in het menu kunt u direct zien wat er nieuw is. In een beknopte opsomming kunt u lezen welke verbeteringen we hebben doorgevoerd en wat er nieuw is bijgekomen.

Functionaliteiten
Vanaf
Technische updates per e-mail
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

Belangrijke nieuwe functies worden per e-mail aan uw uitgelegd door onze accountmanagers. U ontvangt deze e-mail wanneer u tijdens het registreren kiest voor ‘Technische updates per e-mail’.

Wilt u zich later aanmelden? Dit kan binnenkort in de app. Stuur ons gerust een bericht wanneer u nu vragen heeft over nieuwe functies.

Overzicht veranderingen
Vanaf V4.5.0
V4.5.0

De app geeft vanaf versie 4.5.0 een overzicht van veranderingen weer. In dit overzicht staat de nieuwste versie van de app uitgelicht met een korte introductietekst.

Heeft u vragen over een van de verbeteringen of nieuwe functies? Stuur ons gerust een bericht! Dit kan uiteraard via de chat in de app.

Terug naar onderwerpen
Persoonlijk profiel

Uw persoonlijke profiel is een belangrijk deel van de X-Guard Alarm-app.

Wanneer u een alarm maakt, dan wordt uw foto en naam getoond aan de ontvangen van het alarm.

Functionaliteiten
Vanaf
Profielfoto
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Uw foto wordt veilig opgeslagen op de X-Guard-servers. Deze wordt getoond wanneer u een alarm maakt.

Wanneer een particulier beveiligingsbedrijf wordt ingezet, of juist een collega die u niet goed kent, dan is het belangrijk dat u herkend kunt worden. Het toevoegen van een foto aan uw profiel helpt hierbij.

Wanneer we spreken van een Man Down-situatie, waarbij u mogelijk bewusteloos bent, dan is het zelfs van essentieel belang dat de opvolger van het alarm kan verifiëren dat u gevonden bent door middel van een foto.

Het toevoegen van een foto is uiteraard optioneel.

Profielnaam
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Uw naam, of de naam van het toestel of afdeling, helpt bij het identificeren waar een alarm vandaan komt.

Enkele voorbeelden van goede namen voor een profiel zijn:

 1. Uw volledige voor- en achternaam
 2. De naam van een plek waar de telefoon gebruikt wordt die helpt bij het lokaliseren van de telefoon zoals ‘Kassa 3’
Werk- en thuisadres
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Wanneer u uw werk- en thuisadres met ons deelt, dan kan de X-Guard Alarm-app haar gedrag automatisch aanpassen op basis van uw locatie.

Uw adresgegevens worden uiteraard zorgvuldig en versleuteld bewaard.

Zie ook: automatische schakelingen

Terug naar onderwerpen
App-uitleg

De app-uitleg helpt u bij het begrijpen hoe de X-Guard Alarm-app werkt.

U kunt de uitleg op elk moment herstarten wanneer u een korte opfriscursus nodig heeft.

Functionaliteiten
Vanaf
Standaard uitleg
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

De standaard app-uitleg beschrijft de volgende elementen:

 • Hoe zet je de app op UIT, AAN of RISICO?
 • Hoe werken de alarmknoppen?
 • Hoe werkt het bellen via de app?
 • Hoe werkt RISICO-modus?
 • Wat betekenen de statusindicatoren op het scherm?
 • Waar vind ik het menu?
 • Hoe stel ik in of ik beschikbaar ben voor alarmopvolging?

De uitleg is geheel interactief. Dat betekent dat u tijdens de uitleg opdrachten krijgt die u mag uitvoeren om het effect direct zelf te ervaren. Tijdens de uitleg worden de volgende opdrachten gegeven:

 • Zet de app op ‘AAN’
 • Maak een test-, assistentie- en paniekalarm
 • Hang het opgestarte telefoongesprek op
 • Schakel RISICO-modus in
 • Pauzeer  RISICO-modus
 • Bekijk het menu
Terug naar onderwerpen
Tijdlijn & Analyse

Via de tijdlijn kunt u direct terugzien wat de X-Guard Alarm-app heeft waargenomen.

Functionaliteiten
Vanaf
Systeemcontrole en diagnositiek
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Een correcte implementatie van X-Guard in uw organisatie is van essentieel belang voor het juist functioneren van ons product. Met de tijdlijn kunt u controleren of alles werkt en functioneert zoals u verwacht.

U kunt onder andere het volgende terugzien op de tijdlijn:

 • Wanneer zijn alarmen verzonden?
 • Wanneer is de beveiliging in- of uitgeschakeld?
 • Wat hebben uw externe alarmknoppen gedaan?
 • Heeft u continu verbinding gehad?

Mocht u informatie tegenkomen die niet stroomlijnt met uw verwachtingen, neem dan contact op met de helpdesk.

Rapportage
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

De informatie die op de telefoon wordt opgeslagen is grotendeels ook beschikbaar voor leidinggevenden en/of beheerders. Zij kunnen via onze handige rapportage het functioneren van X-Guard binnen de organisatie monitoren en controleren.

Rapportage kan dagelijks, wekelijks of maandelijks verstuurd worden.

De volgende rapportage is beschikbaar:

 • Welke alarmen zijn gemaakt (door wie, op welk moment, en met welke urgentie)
 • Wie heeft zijn app actief in gebruik
 • Hoeveel uren zijn er gebruikt in de afgelopen periode
 • Inactieve toestellen (Bijv. ‘Welke toestellen hebben al een week niet gemeld naar het systeem?’)

 

Instelling: Verbruikswaarschuwing
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

Wilt u een herinnering ontvangen wanneer de app voor een bepaalde tijd is ingeschakeld? Dat kan!

Via de instellingen kunt u inschakelen dat u een bericht wil ontvangen na een aantal uur gebruik van de app. Deze melding ontvang u alleen als de app niet op UIT staat.

Apple iOS
Op iOS-toestellen wordt om het uur laten zien vanaf welk moment de app is ingeschakeld, niet het totaal aantal uren dat de app al aan staat.
In ontwikkeling
Planning
Realtime dashboard
Planning q1 2022
q1 2022

Binnenkort wordt er een nieuw dashboard opgeleverd dat beschikbaar is als website, maar ook in de app. Dit dashboard toont handige statistieken die u helpen bij de implementatie, administratie en controle van X-Guard.

Terug naar onderwerpen
Kaartweergave

Via de kaartweergave kunt u controleren waar wij denken dat u op dat moment bent. Dit is handig wanneer u zich wilt verzekeren van de juiste werking van X-Guard Alarm.

Functionaliteiten
Vanaf
Positiecontrole
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Standaard wordt de GPS-positie van de telefoon weergegeven op de kaart in de app. Deze wordt continu bijgewerkt.

Een adres dat wordt opgehaald via de agendakoppeling of als Ad Hoc-locatie is toegevoegd wordt niet getoond op deze kaart. Het raadplegen van de locatieverbeteraars wordt enkel gedaan bij het maken van een alarm.

Wanneer de tekstballon geen ‘Uw positie’ aangeeft maar een adres, dan is dit een geverifieerd adres dat bekend is in onze database.

IPS-positie weergeven
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Wanneer de tekstballon geen ‘Uw positie’ aangeeft maar een adres, dan is dit een geverifieerd adres dat bekend is in onze database.

Een geverifieerd adres kan ontstaan uit de volgende bronnen:

 • Er is een scan van uw pand/terrein gemaakt met bijvoorbeeld bakens of WiFi-punten
 • Wanneer u gebruik maakt van automatisch schakelen worden deze adressen herkend als zone
 • Wanneer uw agenda met ons gedeeld is en een adres bevat
 • Er is handmatige een zone toegevoegd door uw beheerder of organisatie
Terug naar onderwerpen
Inloggen in de app
Inloggen

De X-Guard Alarm-app is gebonden aan een persoon. U maakt gebruik van uw eigen persoonlijke X-Guard-account om een alarm te maken.

Nadat u een account heeft gemaakt via ons registratieproces, bent u automatisch ingelogd. Wisselt u van telefoon of installeert u de app opnieuw? Dan dient u eenmalig opnieuw in te loggen in de app. Dit gaat eenvoudig via ons gemakkelijke authenticatiesysteem.

Functionaliteiten
Vanaf
Passwordless
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Een groot deel van de wachtwoorden die we dagelijks gebruiken zijn onveilig. Ze zijn vaak te kort, worden te vaak hergebruikt of zijn gemakkelijk te raden voor computers.

X-Guard maakt gebruik van het passwordless-principe waar geen wachtwoord nodig is om in te loggen in de app. Er kan op twee manieren worden ingelogd:

 1. Ontvang een logintoken per e-mail
 2. Ontvang een logintoken per SMS

In beide gevallen bent u snel ingelogd op uw account.

Token per e-mail
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Zodra u uw gebruikersnaam invoert, dan zal u direct een e-mail ontvangen met informatie over uw loginpoging. Deze controleert u en vervolgens voert u het logintoken in de app in.

Het token dat u ontvangt is slecht 10 minuten geldig en kan alleen worden gebruikt op het apparaat waar deze ook is aangevraagd.

Token per SMS
Vanaf V4.5.0
V4.5.0

Standaard maakt de app gebruik van een SMS-token. Deze wordt verzonden aan alle accounts die gemaakt zijn na het uitbrengen van versie 4.5.0. Enkel wanneer SMS-verificatie niet slaagt, dan wordt er teruggevallen op e-mail.

Het SMS-token wordt verzonden via een beveiligde omgeving en is slechts 10 minuten geldig.

In ontwikkeling
Planning
SAML / SSO (Single Sign On)
Planning q2 2022
q2 2022

Naadloze integratie met uw SAML- of SSO-provider is momenteel in ontwikkeling. Het beheren van gebruikers wordt hierdoor laagdrempelig en is direct gesynchroniseerd met het gebruikersbeheer in uw organisatie.

Deze enterprise-integratie zal worden aangeboden als maatwerk voor alle aangepaste SAML- of SSO-integraties. Standaardproviders zoals Microsoft (Azure AD) en Google (GSuite) worden standaard ondersteunt.

Terug naar onderwerpen
Registreren

Om de X-Guard Alarm-app te gebruiken heeft u een X-Guard-account nodig. Deze kunt u gemakkelijk verkrijgen door te registreren in de app.

Registreren is gemakkelijk en snel en wordt afgesloten met een uitleg over de app.

Functionaliteiten
Vanaf
Registreren met QR-code
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Bij het registreren wordt de gebruiker gevraagd om een QR-code te scannen. Deze QR-code heeft u ontvangen van uw accountmanager of wordt verstrekt bij de uitleg.

De QR-code zorgt ervoor dat uw X-Guard-account direct binnen de juiste omgeving wordt opgeslagen. Tevens wordt een vooraf bepaalde configuratie aan de gebruiker toegevoegd.

De volgende instellingen zijn via de QR-code mogelijk:

 • Alle instellingen die in de app gemaakt kunnen worden
 • Zichtbare logo’s en pagina’s tijdens het registreren
 • Limieten en automatische toewijzing licenties
Gratis fullservice DEMO
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Indien u onze app wil testen, dan kunt u zich gratis en vrijblijvend aanmelden voor de DEMO. U mag de demo voor 30 dagen gratis gebruiken zonder limieten. U bent direct aangesloten op een alarmcentrale en u bent verzekerd van hulp.

Automatische configuratie
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Wanneer onze accountmanager met u in gesprek gaat over uw wensen en eisen, dan zal de appconfiguratie ook bepaald worden.

U krijgt een QR-code toegestuurd die u kunt gebruiken tijdens het registreren. Eventueel wordt per gebruikersgroep of afdeling een andere QR-code gebruikt om een scheiding in groepen aan te brengen.

Automatische koppeling met (PAC-)alarmcentrale
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Maakt u gebruik van onze professionele alarmcentrale? Dan wordt u tijdens het registreren direct aangesloten bij deze alarmcentrale.

U kunt direct een alarm maken en wordt meteen geholpen door de professioneel opgeleide centralisten.

Grip op uw organisatie met @domeinnaam.nl-restricties
Vanaf V4.8.5
V4.8.5

Wanneer u gebruik maakt van een vaste domeinnaam in uw organisatie, dan kunt u afdwingen dat dit e-mailadres zich alleen mag registreren in uw bedrijfscontext. Op deze manier kunt u als functioneel beheerder voorkomen uw gebruikers zich aanmelden in de demo of bij andere organisaties.

Terug naar onderwerpen
App Mode
Automatisch Schakelen

Met de handige automatische schakelingen van de X-Guard Alarm-app bent u verzekerd van het juiste gedrag van de app.

De app staat altijd op AAN of RISICO wanneer u dat nodig heeft.

U kunt op meerdere manieren een automatische schakeling instellen. Dit kan worden gedaan op toestel- of bedrijfsniveau.

Functionaliteiten
Vanaf
Schakel naar UIT, AAN of RISICO
Vanaf V4.7.0
V4.7.0

De automatische schakelingen kunnen worden ingezet om naar UIT, AAN of RISICO te schakelen.

Enkele voorbeelden van handige schakelingen zouden kunnen zijn:

 • U bent niet meer thuis, dan moet de app u volgen (de app gaat op AAN)
 • Uw telefoon is aan de lader gelegd en wordt niet actief gebruikt (de app gaat UIT)
 • U rijdt een werkterrein binnen, de app dient nu uw bewegingen te controleren (de app gaat op RISICO)
Schakel op basis van een locatie
Vanaf V4.7.0
V4.7.0

Op basis van een adres kan de app automatisch schakelen naar een andere mode. U kunt er voor kiezen om te schakelen op basis van uw thuis- en werkadres of om een aangepast adres in te voeren.

U kunt zelf instellen hoe groot het gebied om het adres moet zijn alvorens er geschakeld wordt, de minimum is 200 meter.

Schakel op basis van de telefoonlader
Vanaf V4.7.0
V4.7.0

Wanneer u een wisselende locatie heeft waar de app op UIT mag staan, en daar gebruikt u regelmatig uw lader, dan kunt u de app automatisch uitschakelen door deze aan de lader te leggen.

De app gaat direct weer naar AAN of RISICO wanneer hij van de lader wordt gehaald.

Instelling: Notificatie bij automatische schakeling
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

Standaard zal de app stilletjes schakelen naar UIT, AAN of RISICO. Hier merkt u niets van en het werkt altijd!

Wilt u een bevestiging ontvangen wanneer de schakeling is voltooid? Dan kunt u via de instellingen van de app deze optie inschakelen. U ontvangt dan een bericht van de app, wanneer een automatische schakeling voltooid is.

Schakel uw beschikbaarheid voor alarmopvolging
Vanaf V4.9.0
V4.9.0

Via deze functie kunt u automatisch aangeven of u beschikbaar bent voor alarmopvolging.

Bent op kantoor? Dan wilt u uiteraard de alarmen van uw collega’s ontvangen. Bent u thuis of op vakantie? Dan zijn deze alarmen niet relevant voor u op dit moment.

In ontwikkeling
Planning
Voeg tijdrestricties aan schakelingen toe
Planning 4.10.0
V4.10.0

Wilt u dat een bepaalde schakeling alleen werkt tussen 08:00 en 09:00? Dan kunt u dat vanaf versie 4.10.0 instellen.

Terug naar onderwerpen
'RISICO' / Mandown

Met de RISICO-mode wordt uw beweging gecontroleerd. Wanneer u een ingestelde tijd niet meer beweegt, dan zal de telefoon alarm slaan

Functionaliteiten
Vanaf
Bewegingsdetectie
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Wanneer uw telefoon de RISICO-modus heeft ingeschakeld, dan zal de app continu controleren of er nog beweging wordt waargenomen. Dit proces verloopt via de ingebouwde accelerometer en gyroscoop van de telefoon.

Als er voor een ingestelde tijd geen beweging wordt waargenomen, dan gaan we uit van een Man Down-situatie.

Automatische pauze
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Om te voorkomen dat u per ongeluk een alarm maakt, wanneer dit niet uw bedoeling was gaat de app automatisch op pauze wanneer de telefoon plat op tafel ligt.

Indien deze instelling niet binnen uw werkwijze past, dan is deze uiteraard uit te schakelen.

Configureerbare aftel- en pauzetijd
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Standaard staat het volgende ingesteld:

 • Na 2 minuten geen beweging, wordt een vooralarm gemaakt
 • Het vooralarm geeft u 20 seconden de tijd om te reageren op het aanstaande alarm
 • Wanneer de telefoon 15 seconden plat op tafel ligt of 15 seconden weer in beweging is, wordt RISICO-modus automatisch gepauzeerd of hervat
 • Bij pauze wordt er 60 minuten geen bewegingscontrole uitgevoerd

Wanneer deze standaardwaarden niet bij uw werkwijze passen, dan kunnen wij deze op afstand voor u aanpassen.

Google Android
Binnenkort als instelling beschikbaar in de app
Apple iOS
Binnenkort als instelling beschikbaar in de app
Vooralarm
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Het vooralarm laat u weten dat er geen beweging is geconstateerd. Wanneer u bewusteloos bent, dan zullen uw collega’s het vooralarm ook luid horen rinkelen en u kunnen lokaliseren.

U heeft standaard 20 seconden de tijd om het alarm te annuleren. Wanneer dit niet lukt omdat u hier niet meer toe in staat bent, dan wordt er direct een alarm verstuurd.

Het telefoongesprek dat opgezet wordt bij een Man Down-alarm maakt altijd gebruik van uw telefoonspeaker, op deze manier kan de centralist u, of uw hulpverleners, op afstand aanspreken.

Apple iOS
Op iOS-toestellen wordt het vooralarm verstuurd als continu herhalende notificatie
Instelling: geluid bij vooralarm instellen
Vanaf V4.7.0
V4.7.0

Zodra het vooralarm begint, maakt de telefoon geluid. U kunt via de instellingen van de app zelf kiezen welk geluid u hiervoor kiest. Er zijn standaard 10 geluiden beschikbaar om uit te kiezen.

De geluiden variëren van rustig tot erg opvallend in verschillende categorieën.

Instelling: gevoeligheid
Vanaf V4.5.0
V4.5.0

Niet alle telefoons zijn hetzelfde, en niet al het gebruik is hetzelfde. Om deze reden kunt u zelf instellen hoeveel beweging de X-Guard Alarm-app moet waarnemen alvorens we het aanmerken als beweging.

Instelling: annuleer vooralarm door beweging
Vanaf V4.5.0
V4.5.0

Het vooralarm kan worden geannuleerd door de telefoon te bewegen. Indien noodzakelijk voor uw werkwijze, kan het zo ingesteld worden dat de app geopend moet worden om het alarm te annuleren.

Instelling: notificatie bij automatische pauze
Vanaf V4.6.0
V4.6.0

Wilt u graag een seintje ontvangen van de telefoon wanneer RISICO-modus automatisch wordt gestart of gepauzeerd omdat de telefoon plat op tafel ligt? Dat kan door deze instelling in te schakelen.

Standaard staat deze optie aan.

Netwerkverbinding monitoren
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Wanneer de telefoon in RISICO-modus staat kunt u ook uw internetverbinding laten monitoren. Als de verbinding wegvalt, dan krijgt u van uw telefoon een waarschuwing dat u zich binnen een instelbaar aantal minuten weer moet verbinden in een omgeving met internet.

Wanneer de verbinding niet hersteld wordt binnen die tijd, dan zal er via de X-Guard Servers een alarm gemaakt worden.

Apple iOS
Op iOS-toestellen is het niet mogelijk om in te stellen dat er een alarm wordt gemaakt via de X-Guard Servers zodra de verbinding wegvalt. Uw telefoon kan u wel waarschuwen.
Instelling: aftel- en pauzetijd configureren
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

De verschillende instellingen die horen bij de RISICO-modus zijn binnenkort instelbaar via de X-Guard Alarm-app. Mocht u nu al graag instellingen willen wijzigen dan kunnen wij dit uiteraard op afstand voor u regelen.

Terug naar onderwerpen
'AAN'

De ‘AAN’-stand van de app is de stand waarin wij voor u aan het werk gaan. De app zal de uw positie controleren op de achtergrond actief de situatie in de gaten houden.

Functionaliteiten
Vanaf
GPS-posities
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Wanneer de app ‘AAN’ staat worden uw GPS-posities doorgegeven. Wanneer u in beweging bent wordt uw positie ongeveer om de minuut doorgegeven, hierdoor zijn wij bij een alarmsituatie altijd op de hoogte van uw positie.

IPS-posities
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

De app controleert actief of er IPS-punten in de buurt zijn. IPS-punten zoals Bluetooth- en/of Wifi-bakens kunnen u tot de meter nauwkeurig lokaliseren in een pand dat is ingemeten in ons systeem.

Deze controle wordt uitgevoerd wanneer de app op ‘AAN’ staat.

Terug naar onderwerpen
'UIT'

Wanneer de app ‘UIT’ staat dan doet de X-Guard Alarm-app zo weinig mogelijk. Uw posities worden niet bijgehouden en de app stuurt geen informatie naar de server.

Functionaliteiten
Vanaf
Privacy waarborgen
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Uw privacy is belangrijk. Wanneer de app uit staat dan sturen we geen informatie naar de X-Guard Servers. Uw locatie wordt niet gevolgd en niemand kan zien waar u bent.

Let op: vanaf 4.9.0 stuurt uw app wel gegevens wanneer u op beschikbaar staat, ook wanneer de app uit staat. Uw locatie wordt dan onnauwkeurig bijgehouden. Deze verandering wordt duidelijk aangegeven in de app.

Zuinig op uw batterij
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Wanneer de app uitgeschakeld is, verbruikt deze bijna geen stroom. De locatie wordt niet bijgehouden en uw beweging wordt niet gecontroleerd.

Instelling: Energiebesparingsmodus
Vanaf V4.4.0
V4.4.0

Standaard staat de app in energiebesparingsmodus. Wanneer deze modus is ingeschakeld, dan zal de app volledig in slaap vallen wanneer deze op ‘UIT’ staat.

Sommige opties vereisen dat deze optie niet ingeschakeld is. Deze opties zijn gemarkeerd met het rode ‘batterij’-icoon in de app. Wanneer u een van deze opties wil gaan gebruiken, dan zal de app altijd waarschuwen.

Altijd alarmeren met locatiegeschiedenis
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Om de veiligheid te vergroten, is het vanaf versie 4.8.0 alleen nog mogelijk om een alarm te maken wanneer de app niet op UIT staat. De app schakelt geheel automatisch naar AAN wanneer u de app nodig heeft, zo vergeet u nooit de app op AAN of RISICO te zetten.

Terug naar onderwerpen
Alarmen ontvangen
Onderling Melden

Via het ‘Onderling Melden’-protocol ontvangt u per sms en telefoongesprek een alarmmelding. Dit systeem zorgt ervoor dat u geen informatie mist. U wordt altijd gebeld vanaf hetzelfde nummer, dit nummer kunt u opslaan als favoriet, waardoor deze ook wanneer de telefoon op stil staat nog steeds klinkt met een belsignaal.

Functionaliteiten
Vanaf
Per SMS
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Bij een alarm wordt een kort SMS-bericht verstuurd. In dit bericht staat:

 • Wie heeft het alarm gemaakt
 • Waar is het alarm gemaakt
Per telefoongesprek
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Uw telefoonnummer is via de X-Guard Alarm-app bij ons bekend. Wanneer u beschikbaar bent voor het ontvangen van alarmen (dit kunt u instellen in de app), dan wordt u automatisch gebeld bij een alarm wanneer uw organisatie ‘Onderling Melden’ heeft ingeschakeld.

Door het stabiele telefonienetwerk is het alarmeren via een telefoongesprek een buitengewone effectieve methode van alarminformatie delen. In combinatie met een SMS- of e-mailbericht mist u geen informatie.

Per e-mail
Vanaf V4.0.0
V4.0.0

Alle details over een alarm zijn ook beschikbaar als e-mail. Waar een SMS-bericht kort is, zijn de e-mails uitgebreider. Deze e-mails kunnen we automatisch verzenden bij een nieuw alarm en bevat informatie over:

 • De maker van het alarm
 • De positie van het alarm
 • Het opvolgprotocol
 • Het type alarm
Dynamische Opvolging
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Wanneer u gebruik maakt van Dynamische Opvolging, dan zal eerst gealarmeerd worden naar personen om u heen. Enkel wanneer nodig wordt de alarmcentrale ingeschakeld.

Het escalatieprotocol kan op elke mogelijke manier worden ingesteld. Denk aan de volgende mogelijkheden:

 • Wanneer er niemand in een bepaald gebied aanwezig is, een meldkamer inschakelen
 • Wanneer er geen collega’s met BHV-training aanwezig zijn een waarschuwing genereren
 • Wanneer een alarm niet tijdig door opvolgers bevestigd wordt, escaleren naar een tweede groep opvolgers

Standaard alarmeren wij naar uw collega’s dichtbij, als zij niet reageren dan wordt er geëscaleerd naar de alarmcentrale om uw veiligheid te waarborgen.

Terug naar onderwerpen
Ontvangen via de app

Binnenkort wordt het mogelijk om alarmen te ontvangen via de X-Guard Alarm-app. Alarmen van uw collega’s, klanten of specifieke personen als beveiligingsbedrijf zijn direct zichtbaar.

Functionaliteiten
Vanaf
Beschikbaarheid voor alarmopvolging aangeven
Vanaf V4.5.0
V4.5.0

Rechtstreeks vanuit de app kan worden aangegeven of u gebeld mag worden bij een alarm. Mogelijk wordt u automatisch gebeld, wanneer uw organisatie kiest voor via het ‘Onderling Melden’-protocol. Daarnaast kan de centralist van een meldkamer contact met u opnemen wanneer u in de buurt bent van een alarm.

U wordt alleen gebeld als u in de buurt bent, de app op aan staat en u beschikbaar bent voor alarmopvolging.

Overzicht van alarmen
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

In de app vindt u een overzicht van alarmen die op dit moment open staan en historische alarmen die al afgehandeld zijn.

Open alarmen worden groot weergeven met veel details, zodat u direct ziet wat en met wie er aan de hand is inclusief de locatie.

Google Android
Deze functie is standaard verborgen en kan worden ingeschakeld op verzoek.
Apple iOS
Deze functie is standaard verborgen en kan worden ingeschakeld op verzoek.
Alarmdetails bekijken
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Zodra u een alarm opent, dan ziet u details over het alarm. Afhankelijk van uw permissie als ontvanger van het alarm ziet u het volgende:

 • Van wie komt het alarm
 • Waar is het alarm gemaakt
 • Waar bevindt deze persoon zich nu
 • Welke correspondentie is er geweest over dit alarm en met wie
 • Wie worden er op dit moment gecontacteerd of wie kan je contacteren om het alarm op te volgen
Interactieve kaartweergave
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

De alarmpositie en de huidige positie van diegene die het alarm maakt zijn direct zichtbaar op een interactieve kaart. Deze wordt continu live bijgewerkt.

Wanneer iemand een alarm maakt, wordt elke 10 seconden de positie van deze persoon opgevraagd.

Chatten
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Indien nodig, dan kunt u direct chatten vanuit de X-Guard Alarm-app met iedereen die op dat moment het alarm heeft geopend. Dit is handig om af te stemmen wie actie onderneemt of om terugkoppeling te geven aan een centralist.

Spraakverbinding / inbellen
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Wanneer u een alarm maakt, dan zet de telefoon direct een spraakverbinding op. Het is mogelijk om vanuit de X-Guard Alarm-app verbinding te maken met de spraakverbinding van de maker van het alarm. U kunt direct communiceren zonder dat er telefoonnummers uitgewisseld hoeven te worden.

Roep uw collega's op
Vanaf V4.8.5
V4.8.5

Met één klik op de knop kunt u uw collega’s oproepen. Het X-Guard-systeem roept de juiste personen automatisch op. Wilt u iemand oproepen die wel in de lijst staat maar nog niet gebeld is? Dan kunt u zelf direct een oproep verzenden.

Opvolging bevestigen
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Wanneer u ter plekke komt op de plek van een alarm en hulp verleent, dan kunt u bevestigen aan de meldkamer dat de opvolging compleet is.

Afmelden van alarmen
Vanaf V4.8.0
V4.8.0

Wanneer het alarm afgehandeld is, dan kan het alarm worden afgemeld. Na afmelden, is het niet meer mogelijk om te corresponderen en wordt bepaalde data in het alarm direct geanonimiseerd.

Vernieuwd: aangeven dat u beschikbaar bent voor anderen
Vanaf V4.9.0
V4.9.0

De schakelaar om aan te geven of bereid bent te komen helpen bij een alarm is verplaatst. Deze schakelaar is nu onderdeel van het hoofdscherm.

Wanneer u beschikbaar bent om anderen te helpen / te beveiligen, dan wordt uw locatie op de achtergrond nog steeds gevolgd. We zullen u dan onnauwkeurig volgen met een nauwkeurigheid van ongeveer 2km. Zo blijft uw privacy gewaarborgd maar kunt u toch helpen wanneer u (relatief) in de buurt bent van een alarmsituatie.

Terug naar onderwerpen

Op zoek naar meer informatie?

X-Guard maakt gebruik van cookies.

Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer informatie vindt je in ons privacy statement.