Updates & Specificaties

X-Guard B.V. zal er altijd naar streven om de laatste soft- en hardware te ondersteunen. Het is echter belangrijk dat wanneer het telefoonbeheer bij het bedrijf/organisatie ligt, er altijd een acceptatietest wordt uitgevoerd om zeker te weten dat alles naar behoren werkt.

Er wordt op verscheidenheid aan telefoons in verschillende configuraties getest. Wij stellen zeer hoge eisen aan de kwaliteitscontrole van onze applicaties, echter kan het altijd voorkomen dat er onvoorziene problemen ontstaan.

De algemene voorwaarden van X-Guard B.V. stellen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het breken van functionaliteit(en) door updates en/of upgrades. Dit betekent niet dat wij niet ons uiterste best doen om eventuele problemen voor te zijn. We evalueren nieuwe softwareversies van zowel iOS als Android grondig en zijn in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelingen. Wij garanderen alleen comptabiliteit met de op dat moment gecommuniceerde softwareversies en streven ernaar dat dit altijd de laatste softwareversies zijn.

Het is raadzaam om het updatemanagement van telefoons in de organisatie gefaseerd uit te (laten) voeren waarbij een acceptietest wordt uitgevoerd.

Wanneer X-Guard B.V. het volledige telefoonbeheer verzorgt, dragen wij ook zorg voor deze acceptatietests en de gefaseerde uitrol van software. Uiteraard zijn wij beschikbaar om advies te geven en communiceren wij duidelijk over eventuele ongemakken waar rekening mee gehouden dient te worden.

Op zoek naar meer informatie?