De inzet van politie en/of mobiele surveillanten

Wanneer een alarmoproep binnenkomt bij de Alarmcentrale, zal de centralist middels een luisterverbinding direct bepalen (bijv. na constatering van geweld) of er politie ingeschakeld moet worden. Kan de centralist het niet (goed) bepalen, dan zal een mobiele surveillant worden aangestuurd om naar de alarmlocatie te gaan.

De X-Guard alarmcentrale is een PAC alarmcentrale, zij mag alleen na constatering dat inzet van de politie nodig is, de politie inzetten. Vanaf 1 juli 2021 wordt hier door de politie streng op toegezien omdat er te veel valse alarmen binnenkomen. Leer hier meer over op deze website.

Hoe werkt het?

Wanneer een alarmoproep wordt doorgezet naar de X-Guard alarmcentrale, wordt er meteen een luisterverbinding opgezet met een centralist. Degene die een alarm verstuurt hoort zelf niets (geen ring of overgangstoon) en er is geen direct spreekcontact met de centralist. De centralist moet minimaal 30 seconden luisteren om de situatie te bepalen. Wanneer (verbaal) geweld wordt waargenomen, zal de centralist direct de politie inzetten. Hoort de centralist niks of kan er niet goed bepaald worden of hulp noodzakelijk is dan belt de centralist degene die het alarm heeft verstuurt om de situatie te pijlen en bepalen of de politie ingezet moet worden. Indien er na een uitgebreide waarneming wordt geconstateerd dat er geen politie nodig is, wordt het alarm afgesloten als een nodeloos alarm.

Wanneer degene die het alarm heeft verstuurt niet bereikbaar is, zal de centralist één van onze mobiele surveillanten oproepen. De mobiele surveillant zal naar de alarmlocatie gaan om de situatie te bekijken. Onze surveillanten hebben zelf ook de X-Guard Alarm-app op hun smartphone staan waarmee ze traceerbaar zijn. Onze centralist zal altijd de meest dichtstbijzijnde surveillant oproepen. De surveillant zal polshoogte nemen en indien nodig zelf bij aankomst actie ondernemen door direct de politie of ambulance te bellen. Een surveillant mag bij constatering van fysiek geweld zelf geen actie ondernemen.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het alarmeren naar een alarmcentrale en het inzetten van mobiele surveillanten.
Let op: Dit geldt NIET voor appgebruikers die alarmeren binnen de Publieke groep. 

Hoe werkt het?

1
U verstuurt een alarm
2
Mensen dichtbij (of BHV) binnen 200m worden opgeroepen om te helpen
3
Niemand beschikbaar? De alarmcentrale wordt opgeroepen en bepaald of de politie moet worden ingezet
4
Bij twijfel worden appgebruikers binnen een straal van 2000m opgeroepen om te kijken wat er aan de hand is
5
Niemand binnen 2000m oproepbaar? Mobiele surveillant of sleutelhouders worden ingezet

Op zoek naar meer informatie?