COVID19 – toename van agressie in de zorg – een zorgwekkende trend

Agressie in de zorg

Frustratie wekt agressie op – ook in de zorgsector. Een sector waarin mensen dag in dag uit werken aan de gezondheid en veiligheid van de Nederlandse bevolking.  Om dat goed te kunnen doen is het van belang om de juiste voorwaarden te scheppen voor ieders gezondheid en veiligheid. Veilig werken betekent immers prettig werken, met name wanneer een medewerker alleen of extramuraal zonder directe collega’s in de omgeving aan het werk is.

Cijfers

In de zorg krijgt één op de twee medewerkers te maken met agressie tijdens zijn of haar werk. Bij werknemers in alle sectoren geldt dat voor een derde van het personeel. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Intimidatie is de meest voorkomende vorm van agressie op het werk.

Sinds het begin van de coronapandemie en de maatregelen die de overheid treft, is de frustratie in de zorgsector behoorlijk gestegen. 63% van de zorgmedewerkers ervoer in 2020 op de werkvloer agressie vanuit patiënten en 45% geeft aan dat de agressie is toegenomen sinds de coronapandemie (Van der Palen, 2020). Regelmatig worden mensen online bedreigd of zelfs thuis opgezocht. 20% van de zorgmedewerkers voelt zich daardoor onveilig op het werk. Die toegenomen agressie heeft een enorme impact: 40% van de zorgmedewerkers zag de eigen psychische gezondheid verslechteren sinds corona, vooral door de toegenomen agressie. Het leidt tot stress, frustratie en spanningsklachten (van Dijk, 2021)

Aanpak agressie in de zorg

Wat doe je als organisatie tegen agressie? Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers te beschermen tegen alle vormen van agressie. De Arbowet verplicht werkgevers om een agressie beleid op te stellen, zodat medewerkers hun werk veilig kunnen doen. De inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte in juli 2014 bekend dat 60% van de zorginstellingen tekortschiet in de aanpak van agressie. Door de verschuiving van intramurale naar extramurale zorg neemt de kans op agressie voor de werknemer toe: de risico-inventarisatie, procedures en maatregelen moeten daarop worden aangepast (JWS, 2014). Organisaties en bedrijven kunnen aan de hand van een aantal beleidsmaatregelen agressie en de gevolgen daarvan beperken.

De oplossing van X-Guard

Een van de maatregelen die een zorgpartij kan nemen kan is bijvoorbeeld agressie training met een integratie van een mobiel alarmeringssysteem. Er zijn veel trainingsorganisaties die zorgpartijen en haar zorgmedewerkers kunnen voorbereiden tegen agressie. Personenalarmeringssystemen zijn daarbij onmisbaar, met name wanneer werknemers alleen werken als, bijvoorbeeld, ambulante zorgverlener of deurwaarder. Alarmknoppen dragen bij aan een veiliger gevoel: bij een noodgeval is hulp snel ter plekke – of dit nou collega’s zijn, BHV’ers, een mobiele surveillant of de politie.

X-Guard biedt een volledige veiligheidsoplossing die ervoor zorgt dat zorgmedewerkers, juist in deze tijd, met een veilig gevoel hun belangrijke werk kunnen verrichten. Door middel van een app op hun telefoon of een aparte alarmknop, inclusief man-down en een risico-functie. Ook kunnen wij de bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf of organisatie inrichten door middel van onze BHV-oproepknop. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat uw medewerkers zich weer veilig voelen.

Lees meer over:

 

Bronnen

Arbo (n.d.). Vormen van agressie en geweld: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/agressie-en-geweld/vormen-van-agressie-en-geweld

CBS / TNO (2011). Helft werknemers zog heeft te maken met agressie op het werk:  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2012/29/helft-werknemers-zorg-heeft-te-maken-met-agressie-op-het-werk

Inspectie SZW (juli, 2014). Aandacht voor arbeidsbelasting in zorg blijft nodig

Van der Palen, F. (2020) Zorgprofessionals ervaren nog meer agressie tijdens coronacrisis

Van Dijk (juni, 2021) Agressie in de zorg: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/columns/column/agressie-in-de-zorg-1.htm