Alleen werken

Wat wordt onder alleen werken verstaan? Onder een ”alleenwerkende” wordt verstaan: een werknemer die alleen, en dus geïsoleerd, zijn werkzaamheden verricht (dus buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van andere collega’s of leidinggevenden). In veel sectoren werken werknemers geregeld alleen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Laboranten die alleen op een laboratorium met gevaarlijke stoffen werken;
  • Zorgmedewerkers die in instellingen of ambulant werken;
  • Bij storing en onderhoud waar medewerkers piket- of storingsdiensten draaien;
  • In de industrie waar in ploegendiensten wordt gewerkt;
  • Bewakers of beveiligers;
  • Schoonmakers en glazenwassers;
  • Deurwaarders;
  • Winkeliers;
  • Overwerk;
  • Thuiswerk;

Medewerkers die alleen werken lopen (groter) risico op een bedrijfsongeval. Bij een noodgeval zijn er geen collega’s in de buurt die kunnen helpen. Zij moeten daarom een mogelijkheid hebben om alarm kunnen slaan en er moet een automatisch alarm worden verstuurt indien de medewerker daartoe zelf niet meer in staat is (man-down).

Is alleen werken toegestaan? Alleen werken is toegestaan en er zijn geen specifieke regels voor alleenwerkende medewerkers. Alleen werken is niet toegestaan voor werknemers onder de 18 jaar, medewerkers die nog niet volledig opgeleid zijn en bijv. pas net in dienst zijn, medewerkers met gezondheidsrisico’s of medewerkers die medicijnen gebruiken.

In de verplichte RI&E ( Risico Inventarisatie en Evaluatie) ben je als werkgever verplicht om te evalueren wie er alleen werken, wanneer en waar. Daarnaast moet de werkgever waar nodig maatregelen treffen om de risico’s van het ”alleenwerken” te beperken. Werkgevers moeten dus zorgen voor veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Lees hierover meer in de Arbeidsomstandighedenwet:

Inzet personenalarmering zodat ”alleenwerkers” veilig kunnen werken

Werkgevers kunnen ervoor zorgen dat medewerkers die alleen werken op een veilige manier toch hun werkzaamheden (alleen) uit kunnen voeren. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld de inzet van personenalarmering waarin een man-down (bewusteloosdetectie) systeem is geïntegreerd.

De innovatieve oplossing van X-Guard
Locatie- en tijdsgebonden beveiligen met automatische schakeling naar een man-down functie!

Bij X-Guard laten wij u graag kennismaken met de nieuwe manier van beveiligen! Op het moment dat u zich op een bepaalde locatie bevindt waar beveiliging noodzakelijk is, wordt uw personenalarmering (de X-Guard Alarm-app) automatisch geactiveerd en bent u beveiligd.

Man-down

Door middel van de Risico-knop in onze Alarm-app kunt u als ‘alleenwerker’ veilig alleen uw  werk uitvoeren. Wanneer u ten val komt en er zijn geen mensen aanwezig in je directe omgeving, detecteert de Alarm-app dat je onvoldoende beweegt en slaat automatisch alarm. Zodra u even rustig ergens gaat zitten, tijdens de pauze of bij een toiletbezoek, kunt u zelf de pauzestand aanzetten of deze wordt automatisch aangezet wanneer de telefoon op een vlak oppervlak word gelegd. De man-down functie wordt dan weer ingeschakeld wanneer er beweging wordt gedetecteerd ow de pauzetijd verstreken is.

De man-down functie in de Alarm-app is dus een functie die in alle gemakken is voorzien. ‘Alleenwerkers’ hoeven nooit écht helemaal alleen te werken met de X-Guard Alarm-app.  Echter, merkten wij dat er ook op bepaalde momenten ongemakken kunnen ontstaan omdat je bijvoorbeeld vergeet de Risico-knop uit te schakelen of omdat de pauzestand niet automatisch ingeschakeld is. Het vooralarm dat bij onvoldoende beweging automatisch gegenereerd kan dan afgaan en dat kan irritatie en overlast opwekken.

Géén Man-down maar ‘Alleenwerkers-detectie’

Omdat de Alarm-app heeft gedetecteerd dat u alleen werkt, gaan wij uw beveiliging opschalen.

De Alarm-app detecteert dat u alleen werkt op een locatie of moment dat je niet alleen mag werken. Wij gaan u beschermen op deze locaties en tijdstippen, zonder dat u er naar om hoeft te kijken – u hoeft alleen maar de Alarm-app bij je te dragen.  Het is een soort ‘’airbag’’ in uw telefoon; u hoeft niks in te schakelen – hij zit er gewoon. Veiligheid en comfort in één!

Hoe werkt het?

Als organisatie of bedrijf kunt u aangeven wanneer (tijden) en waar (locatie/risicogebieden) iemand niet alleen mag werken. Wij zorgen er vervolgens voor dat de functies in de Alarm-app zo ingesteld worden dat medewerker(s) op deze plekken en op deze tijdstippen veilig kunnen werken: een automatisch alarm wordt gegenereerd in het geval van onvoldoende beweging. Wij zorgen ervoor dat jij veilig alleen kunt werken zonder omkijken.

X-Guard kan bovenstaande op veel verschillende manieren naar wens inrichten. Deze tijden en locaties kunnen tevens zelf handmatig worden toegevoegd in de app door middel van de instelling van Automatisch Schakelen.

Heeft u nog vragen of kunnen wij u ergens mee helpen?

Heeft u persoonlijk advies nodig over welke oplossing het beste bij uw bedrijf of organisatie past? U kunt geheel vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen (088 126 1212) of een adviesgesprek in onze agenda plannen via onderstaande knop:

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons man-down systeem, Automatisch schakelen of de X-Guard Alarm-app? Klik dan op een van onderstaande knoppen:

Op zoek naar meer informatie?