SLA Join Move Leave

SLA staat voor Service Level Agreement, waarbij we ons richten op in-, door- en uitstroom van werknemers om ervoor te zorgen dat iedereen overal veilig is.

In veel gevallen verdwijnen alle betrokkenen bij het contractproces uit beeld zodra het contract is afgesloten. Het is echter cruciaal om de mensen die beveiligd worden goed te begeleiden, vooral bij de in-, door-, en uitstroom van werknemers.

Door het afsluiten van een Service Level Agreement (SLA), waarbij we ons richten op in-, door- en uitstroom van werknemers, wordt het proces voor de app-gebruiker aanzienlijk eenvoudiger. Het aanmelden wordt volledig voorbereid, zodat de app-gebruiker alleen nog maar hoeft in te loggen met een voor hem gemaakte gebruikersnaam. Alle door de organisatie gekozen instellingen zijn direct geïntegreerd in de app, zonder dat de gebruiker hier last van ondervindt.

Wanneer een organisatie werkt met Single Sign-On (SSO), kunnen we dit direct koppelen. Dit kan zelfs zo worden ingesteld dat wanneer er binnen de organisatie een nieuwe medewerker instroomt, dit direct zichtbaar is in ons systeem. Vanaf dat moment nemen wij de begeleiding op ons om de persoon van de juiste trainingen en instructies te voorzien. Al onze trainingen en instructies worden via SelfGuide gegeven, zodat deze te allen tijde up-to-date zijn.

Daarnaast omvat onze SLA een ‘train de trainer’-sessie, waarin we uitleg geven over hoe ondersteuning kan worden geboden binnen uw eigen organisatie aan de mensen die beveiligd worden. Denk hierbij aan het trainen van leidinggevenden of medewerkers bij de ICT-afdeling die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de benodigde apparaten.

Ook hebben we een maandelijkse webinar opgenomen in de SLA, toegankelijk via Teams. Tijdens deze webinars kunt u deelnemen en vragen stellen met betrekking tot het gebruik of de installatie van onze diensten. Het biedt een interactieve gelegenheid om eventuele zorgen aan te pakken en te zorgen voor een optimale ervaring met onze beveiligingsoplossingen.

Ook bij verplaatsingen of promoties binnen de organisatie wordt dit bij ons verwerkt, met speciale aandacht voor mensen die worden ingezet als hulpverlener, agressietraining hebben gevolgd of zijn opgeleid als BHV’er. Als personen hun herhalingscursussen niet hebben gedaan, worden ze uit de groepen van hulpverlening gehaald.

Bij de uitstroom van medewerkers is het van belang om volgens de AVG-afspraken de gegevens volledig te verwijderen en ervoor te zorgen dat als deze mensen cruciale rollen hebben gehad binnen het proces, dit op de juiste manier wordt overgedragen aan nieuwe medewerkers.

Met de bovenstaande beschrijving van onze SLA streven wij ernaar onze missie ‘Iedereen Overal Beveiligd’ te verankeren in de organisatie.

Adressen en zones

In de SLA is ook het onderhoud van adressen en zones opgenomen. Adressen en zones spelen een essentiële rol bij het doorgeven van de juiste adresgegevens en omschrijvingen aan de hulpverlening tijdens een alarm. Bovendien kunnen automatische schakelingen worden gekoppeld aan zones en adressen.

Denk hierbij aan situaties waarin de app, die zich binnen een bepaalde zone bevindt en op een specifiek tijdstip is gekoppeld aan die zone, automatisch de eigenbeveiliging moet inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer iemand alleen werkt. Daarnaast kan aan een zone een opvolgingsprotocol worden gekoppeld, waardoor de juiste hulpverleners worden ingezet op basis van vooraf gedefinieerde procedures.”

Doorloop

Alle wijzigingen worden naar info@x-guard.nl gestuurd en zullen binnen twee werkdagen worden verwerkt. U krijgt een bevestiging wanneer het gereed is.

Op zoek naar meer informatie?