Business groep

Tegen betaling zorgen wij ervoor dat de werkgever zijn verplichtingen naar de werknemer om daar waar en wanneer nodig iedereen, overal, veilig te laten werken, waar kan maken. Wij willen bedrijven aanmoedigen om elkaar bij een alarmoproep te helpen en tevens willen wij hen vragen om na te denken over het bieden van hulp aan de appgebruikers uit de publieke groep op het moment dat zij vanuit de publieke sector in aanraking komen met het bedrijf (denk bijvoorbeeld aan gemeenten en wijkcentra).