Permissies

Voor het gebruik van de X-Guard Alarm-app en het garanderen van uw veiligheid hebben wij een aantal permissies (toestemmingen) van u nodig. Om de Alarm-app optimaal te kunnen laten functioneren, is het belangrijk dat u de permissies die de app aangeeft, toestaat en/of oplost. Op het moment dat u niet alle permissies heeft toegestaan, krijgt u een melding in het beginscherm en het menu van de app – u ziet dan een rond, oranje icoontje met een uitroepteken boven in het scherm verschijnen. Wanneer u op dit icoontje drukt, kunt u zien welke permissies opgelost moeten worden. Een rood kruis betekent dat er problemen zijn, los deze op om uw veiligheid te waarborgen. U kunt het overzicht met permissies ook terug vinden in het menu > over de app > permissies. 

Welke permissies moet u toestaan en waarom?

Locatie

Een erg belangrijke permissie die nodig is om uw positie/locatie zo accuraat mogelijk te kunnen bepalen op het moment dat u een alarm maakt omdat u in een noodsituatie terecht bent gekomen. Wanneer u deze permissie niet heeft, is het lastiger om uw locatie te bepalen, waardoor het langer duurt om de juiste hulp bij u te krijgen. Het is daarom van belang dat u uw locatie op uw telefoon altijd aan hebt staan. Als u dan een alarm maakt, wordt uw positie/locatie áltijd meegestuurd. U kunt dit als volgt aanpassen op uw telefoon: instellingen – apps – machtigingen – alarm – locatie – altijd toestaan. 

Microfoon

Deze permissie is belangrijk voor inkomende en uitgaande gesprekken (bellen). Op het moment dat u in een noodsituatie terecht bent gekomen, kunt u een paniekalarm slaan met X-Guard Alarm. Er wordt dan, indien uw pakket dit toelaat, direct een luisterverbinding opgezet met de Alarmcentrale. De centralist luistert mee met de situatie – er wordt niet gesproken door de centralist. Zodoende kunt u een stil alarm maken. De centralist kan door te luisteren de situatie waarnemen en de juiste hulp inzetten. In het geval van een Assistentiealarm kan de centralist met u luisteren én spreken. Het is dus van belang om uw microfoon altijd aan te hebben staan zodat de Alarmcentrale u kan bereiken en mee kan luisteren op het moment dat u hulp nodig heeft. Uw microfoon wordt uiteraard niet gebruikt voor andere doeleinden en wordt alleen ingezet op het moment dat er gebeld wordt.

Beweging en fitness

Het is belangrijk om toestemming te geven voor deze permissie zodat uw (GPS) positie bij een alarm beter bepaald kan worden en er snel hulp naar de uw positie gestuurd kan worden. Wanneer u beweegt, weten we dat wij uw GPS positie moeten bepalen, wanneer uw telefoon stil ligt, hoeft dit niet – dit is belangrijk voor de batterijbesparing van uw telefoon. Tevens is deze permissie belangrijk om de man-down functie (RISICO-modus) te laten functioneren. Wanneer u dan valt of bewusteloos raakt en u kunt zelf geen alarm slaan en er zijn geen personen in uw directe omgeving, controleert de Alarm-app of u voldoende beweegt. Indien dit niet het geval is, wordt er automatisch een alarm verzonden naar de juiste hulp.

Notificaties

Wanneer u deze permissie heeft toegestaan, ontvangt u belangrijke meldingen (notificaties) van de Alarm-app. Deze meldingen kunnen over uw veiligheid, of de veiligheid van iemand anders gaan.

Bluetooth

een belangrijke permissie voor het functioneren van de X-Guard Alarm-app is Bluetooth. Zonder Bluetoothverbinding kan X-Guard geen verbinding maken met uw Bluetooth Alarmknop. Ook kunnen positiebakens dan niet gescand worden. Het is dus van belang dat u uw Bluetooth aan zet of aan laat staan op uw telefoon.

Batterijoptimalisaties

de Alarm-app functioneert beter op het moment dat de batterijoptimalisaties voor deze app zijn uitgeschakeld. Als de batterijoptimalisaties aan staan kan android de x-guard alarm-app geheel uitschakelen en bent u niet meer goed beveiligd.

Bovenop weergeven

wanneer u deze permissie toestaat, kan X-Guard Alarm automatisch starten wanneer u uw telefoon herstart.

Agenda (niet verplicht, alléen nodig als u een agendakoppeling wil toepassen)

wanneer X-Guard toegang heeft tot uw agenda, kunnen wij uw locatie nauwkeuriger bepalen en kan hulp sneller op de juiste locatie aanwezig zijn.

Lees meer over locatiebepaling, man-down, batterijverbruik en agendakoppeling via de knoppen onderaan deze pagina.

Waarom is het geven van permissies van belang?

Voor het gebruik van de X-Guard Alarm-app en het garanderen van uw veiligheid hebben wij een aantal permissies, toestemmingen, van u nodig. Wij garanderen u dat deze permissies uitsluitend gebruikt worden voor uw veiligheid. Wanneer voor bepaalde permissies geen ”toestemming” wil geven, heeft dit gevolgen voor uw veiligheid en het functioneren van de Alarm-app. Zo is het van belang dat u uw locatie op ”altijd” aan heeft staan het is namelijk van groot belang om uw positie/locatie zo accuraat mogelijk te kunne bepalen op het moment dat u een alarm maakt omdat u in een noodsituatie terecht bent gekomen. Wanneer u deze permissie niet geeft is het lastiger om uw positie te bepalen, waardoor het langer duurt om de juiste hulp zo snel mogelijk bij u te krijgen.

Hoe kan ik permissies intrekken?

Let op: voor het goed functioneren van de Alarm-app is het van belang dat alle permissies die nodig zijn, toegestaan/geaccepteerd zijn.

Indien u bepaalde permissies / machtigingen wil intrekken, kunt u de volgende stappen volgen:

Stap 1: open de instellingen van uw telefoon.
Stap 2: zoek naar ”Apps” en open.
Stap 3:
zoek naar ”Alarm” (X-Guard Alarm-app) – het blauwe icoontje en open.
Stap 4: Klik vervolgens door op ”Machtigingen”. Hier zie je een lijstje van machtigingen die toegestaan zijn en een lijstje van machtigingen die geweigerd zijn voor het gebruik van de Alarm app.
Stap 5: Klik op een machtiging ( ook wel permissie – dit kan bijvoorbeeld ”Agenda” of ”Locatie” zijn), hier kan je vervolgens kiezen voor ”Weigeren”

Meer weten?

Wilt u meer weten over Locatiebepaling, Man-down, Batterijverbruik en Agendakoppeling? Klik dan op een van de knoppen hieronder.

Op zoek naar meer informatie?