Service Level Agreement diensten voor X-Guard Bakens

In deze Service Level Agreement kunnen X-Guard en de betreffende organisatie een overeenkomst sluiten met afspraken die betrekking hebben op de maandelijkse controle van de wifi-punten en X-Guard bakens.

Controle wifi-punten en X-Guard bakens (rapportage)

Wij kunnen voor u de maandelijkse controle van de Wifi-punten en X-Guard bakens uitvoeren. De controle wordt vastgelegd in een maandelijkse rapportage omtrent het goed functioneren van baken- en/of Wifi-punten. Wanneer de ”Eigen beveiliging” in de X-Guard Alarm-app op ”Aan” staat, wordt elke verplaatsing op basis van GPS of een baken doorgegeven aan onze Alarm Manager.  De verplaatsingen worden maandelijks gerapporteerd en per e-mail naar de verantwoordelijke binnen de organisatie gestuurd. In de rapportage wordt een overzicht gegeven van alle aanwezige Wifi-punten of bakens inclusief de datum waarop deze voor het laatst zijn doorgegeven door de X-Guard Alarm-app. Tevens wordt bij de door batterij-gevoede bakens de op dat moment gemeten batterijspanning in % aangegeven. Vooraf kan per punt worden bepaald hoe vaak het punt minimaal moet worden ontvangen (per dag, per week, per maand of per kwartaal) zodat in de rapportage zichtbaar wordt welke bakens niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen en dus in het veld gecontroleerd dienen te worden.

X-Guard controleert deze rapportage maandelijks en neemt bij afwijkingen contact op met de verantwoordelijke op locatie. Aan de verantwoordelijke wordt gevraagd om met de X-Guard Alarm-app fysiek op locatie te controleren of het baken nog aanwezig is. Indien er daarna nog steeds geen informatie van het betreffende punt binnenkomt, zal verlegd worden hoe het betreffende baken gerepareerd of vervangen moet worden. De dan te maken kosten worden altijd schriftelijk vooraf bevestigd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over X-Guard Bakens, Eigen beveiliging, Rapportages en de Alarm Manager? Klik op een van de onderstaande knoppen.

Op zoek naar meer informatie?